Jonavos moksleivių piligrimystė į Skarulius (2018 05 18)
Paskelbta: 2018-05-25 11:38:19

Gegužės 18 d., penktadienį, nuo 10 val. ryto Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 3–5 klasių dorinio ugdymo (tikybos) mokinukai dalyvavo piligriminiame žygyje pėsčiomis iš Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios į Skarulių Šv. Onos bažnyčią.

Tai jau antras vaikų žygis, kaip ir pernai, kai buvo švenčiamas Švč. M. Marijos apsireiškimo Fatimoje 100-metis. Šiemetinis žygis – tai padėka už Lietuvos laisvę, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Piligrimystėje dalyvavo mokiniai iš Jonavos r. Barupės mokyklos, Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bei „Neries“ mokyklos.

Žygį organizavo Jonavos dekanato tikybos mokytojų metodinis centras su Šv. apašt. Jokūbo parapija ir Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Jonavos skyrius, kurio moterys vaikus Skarulių bažnyčios šventoriuje pasitiko su įvairiausiais, net gurmaniško skonio blynais.

Kelionėje pusšimtis vaikų, vadovaujamų Jonavos dekano kun. Audriaus Mikitiuko ir sesės Pranciškos FDCJ, meldėsi Rožinį įvairiomis savo ir bendrai išsakytomis intencijomis, giedojo žygio giesmes ir dėkojo už Lietuvą. Skarulių bažnyčioje dekanas pakvietė vaikus į Švč. Sakramento pagarbinimą, kurio eigą su mokinėmis vedė mokyt. Vaida Tamelienė. Pasibaigus pamaldoms vaikai gavo atminimo dovanėles – popiežiaus Pranciškaus Gerojo Ganytojo kryželius, Fatimos apsireiškimų paveikslėlius.

Ses. Pranciška Bubelytė FDCJ
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune