Domeikavos piligrimai pirmąsias pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metines šventė Kaišiadorių katedroje (2018 06 16)
Paskelbta: 2018-06-19 11:23:38

Birželio 16 d. Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos piligrimai palaimintąjį Teofilių Matulionį pagerbė Kaišiadorių katedroje. Šventovėje suklaupę prie pal. arkivyskupo ir kankinio sarkofago dėkojome už pasiaukojimą dėl Bažnyčios išganymo. Šventoms Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo vyskupai svečiai ir gausus būrys kunigų.

Homilijoje vysk. J. Ivanauskas priminė pal. T. Matulionio kunigiškos tarnystės geografiją, kalbėjo apie gyvą atminimą vadovautose parapijose. Dvasininkas minėjo, kad kartu su Lietuvos tikinčiaisiais trokšdami Dievo draugo Teofiliaus kanonizacijos, už patirtas malones Viešpačiui dėkoja ir kaimyninių valstybių katalikai. Iš istorinių dokumentų žinome, kad darbuodamasis Viešpaties vynuogyne palaimintasis T. Matulionis liudijo meilę Dievo sukurtam pasauliui, rūpinosi, kad nei vienas tikintis Jėzų „nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 2, 16).

Pirmųjų pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metinių iškilmėse vysk. J. Ivanauskas pašventino penkių Kauno kunigų seminarijos auklėtinių sutanas. Kaišiadorių katedroje pirmą kartą kunigiškąjį drabužį apsivilko domeikaviškis seminaristas Mantas Šideikis. Mišiose meldėmės už kunigus, seminaristus, naujus pašaukimus į kunigystę, giedojome Švč. Mergelės Marijos litaniją.

Domeikavos piligrimai dėkoja už susitikimą Kaišiadorių vyskupui ordinarui J. Ivanauskui. Praeitų metų spalio 22 dieną gerbiamas vyskupas lankėsi Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje. Kaišiadorių ganytojas Domeikavos parapijos klebonui kun. Gintarui Pūrui nuolat gerbti perdavė palaimintojo kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikviją. Domeikavos bažnyčioje kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį šv. Mišios aukojamos tikinčiųjų intencijomis prašant pal. T. Matulionio užtarimo. Lietuvos palaimintajam pavesdami savo darbus, rūpesčius bei ligas, viliamės kanonizacijai pradėti reikalingo stebuklo.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune