Domeikavos bažnyčioje Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaiduose giedojo solistas Liudas Mikalauskas (2018 09 16)
Paskelbta: 2018-09-18 12:23:23

Kasmet rugsėjį Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje švenčiami Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Rugsėjo 16 d. liturgijai vadovavo Domeikavos parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras, giedojo svečias operos solistas Liudas Mikalauskas ir Domeikavos mišrusis choras „Versmė“.

Liturgijos pradžioje dvasininkui smilkant altoriaus kryžių, maldos namus pripildęs malonus smilkalų kvapas tikinčiuosius kvietė į atgailą. Homilijoje klebonas kun. G. Pūras parapijiečius ragino įsipareigoti bendruomenei, priminė, kodėl svarbu tikėjimą grįsti meilės darbais artimui. Guosdami bėdos ištiktą žmogų tariame gražius žodžius, tačiau į kvietimą paremti medžiagiškai ne visi atsiliepia. Įsipareigodami stokojančiajam ugdome empatiją, patiriame gyvojo Dievo veikimą per kitus žmones. Žvelgdami į krucifiksą regime Jėzaus meilės veiksmą dėl mūsų. Dvasininkas Kryžiaus Išaukštinimo pamaldų dalyviams linkėjo atverti širdis gydančiai Dievo meilei, nebijoti ir ramiai priimti išbandymus.

Užbaigdamas pamaldas klebonas kvietė parapijiečius aktyviai dalyvauti popiežiaus Pranciškaus aukojamose Mišiose Kauno Santakoje, vėliau suteikė iškilmingą Viešpaties palaiminimą.

Po šv. Mišių Domeikavos bažnyčioje koncertavo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas (bosas) Liudas Mikalauskas ir pianistė Audronė Juozauskaitė. Muzikai atliko šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių sukurtas giesmes ir dainas Lietuvai. Koncerto pabaigoje liudydami krikščioniškąjį tikėjimą atlikėjai nusilenkė altoriaus kryžiui. Už nuostabų koncertą solistui L. Mikalauskui ir pianistei A. Juozauskaitei atsidėkojome gausiais plojimais. Atlikėjams gražius padėkos žodžius pasakė ir įteikė gėlių Domeikavos parapijos pastoracinės tarybos atstovai.

Už muzikinę dovaną atlaidų dieną dėkojame parapijos klebonui kun. Gintarui Pūrui.

Domeikavos parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune