Domeikavos ir Lapių parapijų tikintieji meldėsi popiežiaus Pranciškaus vadovaujamose Mišiose Kauno Santakoje
Paskelbta: 2018-09-25 09:07:38

Ankstyvą rugsėjo 23 d. sekmadienio rytą gausus būrys tikinčiųjų iš Domeikavos ir Lapių parapijų dalyvavo istoriniame susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Kauno Santakos parke Šventasis Tėvas vadovavo šv. Mišioms ir pamoksle kalbėjo apie gailestingumą, solidarumą su „mažutėliais“, prisiminė lietuviams tekusius skausmingus istorinius išmėginimus, tautos kankinius. Kartu su popiežiumi Mišias koncelebravo Kauno ir Vilniaus arkivyskupai Lionginas Virbalas ir Gintaras Grušas bei vyskupai ir kunigai iš Lietuvos ir užsienio. Popiežiaus vizito Lietuvoje šūkis tikintiesiems primena apie viltį Jėzuje Kristuje, todėl dvasininkai vilkėjo Bažnyčios liturgijoje viltį simbolizuojančios žalios spalvos arnotais. Mišių pabaigoje meldėmės „Viešpaties angelo“ maldą bei priėmėme popiežiaus Pranciškaus palaiminimą.

Kauno Santakos parke daugiatūkstantiniame maldininkų būryje išgyvenome neįkainojamas tikėjimo patirtis bei prisiminėme prieš 25 metus toje pačioje vietoje vykusį susitikimą su popiežiumi šv. Jonu Pauliumi II. Dėkojome Dievui už popiežių vizitus Lietuvoje organizatorius, savanorius.

Prieš vykdami į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje žiūrėjome dokumentinį filmą „Pranciškus – popiežius iš naujojo pasaulio“. Filmo peržiūrą organizavo Domeikavos ir Lapių parapijų klebonas kun. Gintaras Pūras.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune