Krūvandų koplyčios (Čekiškės parapijoje) įsteigimo 355 metų sukakties paminėjimas
Paskelbta: 2018-10-09 13:02:54

Nuotraukos – Roberto Koncevičiaus

Gaivų rudens šeštadienio rytą Krūvandų ir aplinkinių kaimų gyventojai, svečiai rinkosi paminėti Krūvandų koplyčios 355 metų sukakties.

Krūvandai – kaimas Vilkijos apylinkių seniūnijoje. Per kaimą teka Krūvandos upelis, Lazduonos intakas. Nuo seno čia gyvas padavimas apie šioje vietovėje vykusias kautynes su švedais. Pasakojama, kad vyko atkaklios ir kruvinos kautynės,  kraujas liejosi upeliais. Iš čia ir vietovės pavadinimas – Krūvandai.

1663 m. vietos gyventojai savo lėšomis pasistatė medinę koplyčią, kuri yra Čekiškės parapijos teritorijoje. Koplyčia amžių būvyje buvo griauta ir vėl atstatyta. Prie koplyčios buvo įkurtos ir kaimo kapinės. Skulptūrą „Kristus, nešantis kryžių“ sovietmečiu bandyta sunaikinti, tačiau drąsių vietos gyventojų dėka ji išsaugota ir 1998 metais restauruota bei pastatyta Krūvandų kapinėse.

Po šventų Mišių, kurias aukojo kunigai Evaldas Vitulskis, Vaidas Bartkus (buvę koplytėlės klebonai) ir Čekiškės Šv. Trejybės parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas, dar kartą atnaujintą skulptūrą „Kristus, nešantis kryžių“ atidengė Kauno rajono mero pavaduotojas Jonas Gurskas, klebonas kun. Gintautas Kabašinskas, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas ir Krūvandų bendruomenės atstovas Arūnas Maliukevičius. Skulptūrą pašventino kun. Vaidas Bartkus. Trumpai apie skulptūrą, jos atsiradimą papasakojo kraštotyrininkas Antanas Vaičius.

Koncertinėje dalyje klausėmės Garliavos meno mokyklos auklėtinių ir jų mokytojų programos, Kauno valstybinio choro artisto Roberto Koncevičiaus ir Ramunės Geštautienės atliekamų kūrinių. O kartu su Vilkijos neįgaliųjų sąjungos „Viltis“ ansamblio „Vilkynė“ nariais susirinkusieji dainavo lietuvių liaudies dainas. Po koncerto Krūvandų bendruomenė visus pakvietė pasivaišinti agapėje ir pabendrauti.

Teksto autorė – kultūrinės veiklos organizatorė Loreta Maliukevičienė

Čekiškės parapijos informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune