Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Domeikavos ir Lapių parapijose
Paskelbta: 2019-01-15 08:17:59

Šiemet Sausio 13-ąją, sekmadienį, Bažnyčia šventė Viešpaties Krikštą ir užbaigė Kalėdinį laiką liturgijoje. Lietuvoje Sausio 13-oji valstybinė šventė – Laisvės gynėjų diena. Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose meldėmės už Tėvynę, žuvusius ir gyvuosius laisvės gynėjus.

Pamaldoms vadovavo ir pamokslą pasakė Domeikavos ir Lapių parapijų klebonas kunigas Gintaras Pūras. Dvasininkas parapijiečiams ir svečiams priminė prieš dvidešimt aštuonerius metus Sausio 13-osios naktį vykusių įvykių istorines aplinkybes, pagerbėme prie Televizijos bokšto Vilniuje žuvusius didvyrius. Gausiai pamaldose dalyvavusį jaunimą klebonas kun. G. Pūras ragino apmąstyti laisvės vertę ir už ją dėkoti. Vėliau dvasininkas suteikė šventinį Bažnyčios palaiminimą.

Laisvės gynėjų dieną įsisegėme ženkliuką – neužmirštuolės žiedą. Gėlytes paruošė Domeikavos ir Lapių parapijų katechetų vadovaujami vaikai. „Neužmirštuolės“ akcijos gėlės žiedo simbolis pasirinktas norint pagerbti kovotojus už laisvę, o pats gėlės vardas išreiškia mintį, jog kovotojų atminimas tautoje gyvas.

Po šv. Mišių Domeikavos laisvalaikio salėje vyko popietė Sausio 13-osios įvykiams atminti „Vilties žvaigždė – Lietuva“. Koncertavo Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos Fortepijono skyriaus tarptautinių konkursų laureatai.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune