Popietė su „Gyvųjų akmenų‘ bendruomenės nariais Domeikavos bažnyčioje (2019 03 10)
Paskelbta: 2019-03-12 12:09:44

Pirmąjį gavėnios sekmadienį Domeikavos parapijoje svečiavosi „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės nariai. Sutvirtinimo sakramentui besirengiantis jaunimas klausė svečių tikėjimo liudijimų, mokėsi Viešpatį šlovinančių giesmių. Rūta Šalaševičienė pasidalijo įžvalgomis, kodėl gyvenimo kelionėje svarbu nuolat atsigręžti į Jėzų – skirti laiko Šventojo Rašto pažinimui, asmeninei maldai, dalyvauti parapijos bendruomenės gyvenime.

Jauni sutuoktiniai Donatas ir Jūratė Šmieliai su Santuokos sakramentui besirengiančiais jaunuoliais diskutavo apie buvimo su kitu ir dėl kito prasmę bei linksmai pasakojo apie patirtus išbandymus gyvenat poroje. Vėliau su popietės dalyviais „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės nariai meldėsi užtarimo malda. Dėkojame „Gyvųjų akmenų“ bendruomenei už prasmingas bendrystės pamokas.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune