Domeikavos bažnyčioje malda už Tėvynę su skautais (2019 03 11)
Paskelbta: 2019-03-12 15:36:45

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Domeikavos bažnyčioje parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras aukojo iškilmingas Mišias už Lietuvą ir jos žmones.

Pamoksle dvasininkas priminė, kad 1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą valstybę. Minėdami vieną reikšmingiausių Lietuvos valstybės švenčių prisiminėme okupacijų metais patirtus sunkumus, kovose už laisvę žuvusius ir pogrindyje veikusius laisvės šauklius. Kun. G. Pūras Kovo 11-osios šventės proga pasveikino pamaldose dalyvavusius beveik prieš du dešimtmečius vykusių įvykių liudininkus, džiaugėsi Tėvynės istorijai neabejingu parapijos jaunimu.

Mišiose dalyvavo Jurgitos Paškevičienės vadovaujami Baltijos jūrų skautai. Po Mišių giedojome „Tautišką giesmę“. Vėliau skautai šūkiu „Dievui, Tėvynei, artimui“ patvirtino savo pasiryžimą augti dorais ir Tėvynę mylinčiais žmonėmis.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune