Domeikavos bažnyčioje malda už Tėvynę su skautais (2019 03 11)
Paskelbta: 2019-03-12 15:36:45

Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Domeikavos bažnyčioje parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras aukojo iškilmingas Mišias už Lietuvą ir jos žmones.

Pamoksle dvasininkas priminė, kad 1990 metų kovo 11 dieną Aukščiausioji Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą valstybę. Minėdami vieną reikšmingiausių Lietuvos valstybės švenčių prisiminėme okupacijų metais patirtus sunkumus, kovose už laisvę žuvusius ir pogrindyje veikusius laisvės šauklius. Kun. G. Pūras Kovo 11-osios šventės proga pasveikino pamaldose dalyvavusius beveik prieš du dešimtmečius vykusių įvykių liudininkus, džiaugėsi Tėvynės istorijai neabejingu parapijos jaunimu.

Mišiose dalyvavo Jurgitos Paškevičienės vadovaujami Baltijos jūrų skautai. Po Mišių giedojome „Tautišką giesmę“. Vėliau skautai šūkiu „Dievui, Tėvynei, artimui“ patvirtino savo pasiryžimą augti dorais ir Tėvynę mylinčiais žmonėmis.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Savo gyvenime turime „pataikyti“ į Dievo mintį, paklusti Jo nustatytai tvarkai, sėstis būriais savo bendruomenėmis ir klausytis Jo žodžio bei maitintis Eucharistija. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir laimė, tai išmintis, kurią dovanoja Dievo žodis. Priimkime ją ir branginkime, laisvinkime savo širdį Jo malonei.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune