Bukonių parapijoje pašventinta Jonavos sveikatos priežiūros centro Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus koplyčia (2019 05 03)
Paskelbta: 2019-05-06 12:05:42

Gegužės 3 d. Jonavos r. Bukonių Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje parapijos Pastoracinės tarybos iniciatyva, bendradarbiaujant su Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovybe, Jonavos dekanas kun. Virginijus Birjotas ir Bukonių parapijos klebonas kun. Rimas Mačiulskis pašventino naują koplyčią, dedikuotą Švč. Mergelei Marijai Ligonių Sveikatai.

Altorėlį šiai koplyčiai pagamino prieš pusšimtį amžiaus šioje parapijoje Santuokos sakramentą priėmęs Algis Statkevičius, kuris kartu su savo žmona Aldona dalyvavo ir šventėje.

Koplyčios atidarymo šv. Mišiose dalyvavo Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus personalas, ligoniai, seniūnijos atstovė, parapijos pastoracinės tarybos nariai. Po šv. Mišių buvo pasirašyta įstaigos ir parapijos vadovo bendradarbiavimo sutartis.
Nuo šiol koplyčia darbo metu bus atvira visiems ligoniams ir jų lankytojams, o šv. Mišios vyks kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį 10 val.

 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapijos Pastoracinės tarybos informacija
 

Ganytojo žodis

Per ADVENTĄ nutieskime VIEŠPAČIUI kelią į savo širdis. Apaštalas Paulius ragina: „Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais!“ (Rom 13, 12). Tais šviesos ginklais saugokimės nuo viso, kas žmogų smukdo, pririša prie netvarkingų dalykų.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš Advento homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune