Domeikavos parapijos piligrimai Videniškiuose, Padėkos šv. Mišiose už Mykolo Giedraičio pripažinimą palaimintuoju (2019 06 22)
Paskelbta: 2019-06-26 12:48:21

Birželio 22 d. Domeikavos parapijos klebono kun. Gintaro Pūro palaiminti piligrimai atvyko į Videniškius Molėtų rajone. Šv. Lauryno bažnyčioje iškilmingas padėkos šv. Mišias už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju aukojo Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos vyskupai.

Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Dvasininkas priminė, kad skirtingais istorijos laikotarpiais per tikėjimui atsidavusius žmones patiriame Apvaizdos globą, nuostabų Šventosios Dvasios veikimą bei Kristaus Kryžiaus galybę. Dievas per silpnųjų ir paprastųjų pasirinkimą patvirtina savo meilę kūrinijai. Už nuolankumą, uolumą ir evangelinės meilės liudijimą pal. M. Giedraitis buvo apdovanotas išskirtinėmis antgamtinėmis dovanomis. Brolis Mykolas jas panaudojo geriems darbams artimui: malda lengvindavo fizines ir dvasines kančias ir atgręždavo žmones į Dievą. Arkivyskupas G. Grušas kvietė melstis, kad pal. M. Giedraičio užtariami Lietuvos ir Lenkijos valstybių žmonės gyventų santarvėje, vienytųsi bendriems tikslams ir piligrimystei.

Mišių pabaigoje priėmėme iškilmingą palaiminimą pal. Mykolo Giedraičio relikvija.

Po Mišių Videniškių vienuolyno muziejuje aplankėme Sigitos Maslauskaitės tapybos darbų parodą „Šventieji, kankiniai ir herojai”.

Mykolą Giedraitį popiežius Pranciškus palaimintuoju pripažino 2018 metų lapkričio 7-ąją. Tai džiugi žinia ir Lietuvai, ir Lenkijai. Lietuvoje gimęs apie 1420 m., palaimintasis mirė 1485 metų gegužės 4-ąją. Jis palaidotas Krokuvos Šv. Morkaus bažnyčioje. Videniškiuose kiekvieno mėnesio 4 dieną vyksta pamaldos pal. Mykolo Giedraičio garbei, kalbama palaimintojo litanija.

Jolanta OBOLEVIČIŪTĖ,
Domeikavos parapija

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune