Domeikavos ir Lapių piligrimai Žemaičių Kalvarijoje (2019 07 10)
Paskelbta: 2019-07-13 10:58:20

Liepos 10 d. septyniolika piligrimų iš Domeikavos ir Lapių parapijų dalyvavo Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijų atlaiduose. Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje meldėmės už mūsų krašto žemdirbius, ūkininkus bei kaimo parapijų žmones. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius.

Dvasininkas homilijoje priminė, kad žemdirbystėje bene labiausiai akivaizdu ne žmogaus pastangos, bet Dievo galybė – per palankias oro sąlygas augina ir brandina derlių. Be Dievo žmogus dažnai pasijunta bejėgis. Kai žvelgiame į Švč. M. Mariją, matome, kad Joje tobulai realizavosi dvasiškai atnaujinta kūrinija. Regime jos sielos tyrumą ir besąlygišką atsidavimą Dievui. Mes taip pat norime būti tokie, kalbėjo dvasininkas, todėl savęs klausiame: ką turėtume daryti, kad būtume tokie kaip Marija?

Ganytojas kvietė pamąstyti apie tai, kodėl neretai žmogaus veikla žaloja mums dovanotą gamtą bei priminė popiežiaus Pranciškaus žodžius apie besaikį žmogaus vartojimą ir sukeliamas ekologines problemas. Popiežius kalba apie ekologinį atsivertimą ir kviečia pasipriešinti išmetimo kultūrai, saugoti mūsų planetą ateities kartoms, nes tausodami tampame artimo meilės liudytojais. Homilijos pabaigoje vysk. A. Jurevičius piligrimams palinkėjo išgyventi Atpirkimo slėpinį einant Kalvarijas bei prašė atverti savo širdis, kad Dievo šlovė ir ramybė būtų tarp mūsų.

Vėliau Telšių ordinaras vysk. Kęstutis Kėvalas ir Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius vadovavo Kryžiaus kelio maldoms ir giesmėms. Lyjant lietui, kalvotomis vietovėmis aplankėme devyniolika koplyčių ir meldėmės dvidešimtyje stočių. Kiekvienoje Kančios kelio stotyje vyskupai laimino didžiąja Šventojo Kryžiaus relikvija.

Dėkojame klebonui kunigui Gintarui Pūrui už paskatinimą piligrimystei į Žemaitiją.

Parapijų informacija

 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune