Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija

 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Juodaičiai
74379 Jurbarko r.
Tel. (447) 44 155

Dvasininkai

Klebonas – kun. Žygintas VESELKA (Butkiškė)

 

 

 

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • Šv. MIŠIOS
    Sekmadieniais 11.30 val.
  • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias ir po šv. Mišių
  • Švč. Sakramento adoracija 
  • Gegužinės pamaldos III–V – 10 val., šeštadieniais 11 val.
  • Birželinės pamaldos III–V – 10 val., šeštadieniais 11 val.
  • Rožinio malda spalio mėnesį III–V – 10 val., šeštadieniais 11 val.
Atlaidai

Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) – liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo – rugsėjo 14 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 279.

Gyvenvietės ir kaimai: Juodaičiai, Akmeniškiai, Burbinė, Dabašinskai, Draustinė, Gausantiškiai, Griciai, Kelmickai, Kilupiai, Lucinava Mikalava, Mišiūnai, Mituva, Pagausantys I, Pagausantys II, Pakarklys, Pamituvys, Pavietava, Pociūnai, Raščiai, Skapiškiai, Skardinė, Tamošiai (dalis), Užringis, Zubrickai, Želmenai.

Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija ribojasi su Seredžiaus, Veliuonos, Stakių, Girkalnio, Milašaičių, Ariogalos ir Butkiškės parapijomis.

Bendruomenė

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
Adresas Juodaičiai, Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191249521
Bankas ŠIAULIŲ BANKAS
A. s. LT727183000005700499

Apie bažnyčią ir parapiją
Trumpai apie bažnyčią (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. ...)

Architektūros ir istorijos aprašas.

Bažnyčios vidaus panorama (~2015 m.)