į pirmą puslapį

2018–2019 m. m. renginiai

TIKYBOS MOKYTOJŲ VEIKLOS PLANAS 2018–2019 m.m.
Kvalifikaciniai seminarai
 • 2018 m. rugsėjo 28 d. 13 val. „Paauglių tikėjimo gilinimas per aktyvias veiklas“ (lekt. Agnė Grigaitytė ir KAJC komanda).
 • 2018 m. lapkričio 15 d. 13 val. „Katechezė ir tikybos pamoka šiandieninėje visuomenėje“ (lekt. D.Wells, Didžioji Britanija).
 • 2019 m. vasario 5 d. 13 val. „Sakramentų ženklai ir jų malonės kasdieniniame gyvenime" (lekt. mokyt. eksp. Valda Šadzevičiūtė).
 • 2019 m. kovo 20 d. 14 val. (derinama su LVI, kreiptis į KAKC).
 • 2019 m. birželio 13 d. 15 val. baigiamoji mokslo metų konferencija „Viską, ką darote, darykite su meile” 1 Kor 16, 14 (lekt. mons. V. Grigaravičius ir kt.).
Renginiai moksleiviams
 • Kauno arkivyskupijos katalikų tikybos IV klasių moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4a) . I etapas mokyklose. Komandos formavimas. 2018 m. lapkritis–gruodis. II etapas parapijose. 2019 m. sausis–vasaris. III etapas dekanate (Kristaus Prisikėlimo bazilika). 2019 m. kovo 22 d. IV etapas finalinis arkivyskupijoje, 2019 m. balandžio 4 d.
 • 2–12 klasių kūrybinis dailyraštis „Geroji žinia" Lk 1 26–33. 2018 m. gruodis. Geriausių darbų paroda 2019 m. sausio mėn.
 • 9–12 klasių mokinių kūrybinių darbų konferencija „Lietuvos šimtmečio Dievo tarnai ir kankiniai". 2019 m. vasario 28 d. 13 val. (arkivyskupijos salė, Papilio g. 5)
 • 8 klasių moksleivių olimpiada „Garstyčios grūdas 2019" I etapas mokyklose 2019 m. vasaris–kovas. II etapas – laureatų Kauno arkivyskupijoje 2019 m. balandžio 11 d.
Kitų institucijų renginiai, kuriuose Kauno arkivyskupijos mokytojai raginami aktyviai dalyvauti
 • VDU Katalikų teologijos fakultetas organizuoja 9–12 klasių moksleivių kūrybinių darbų konkursą „Laisvės kontūrai“. Tikslas – skatinti tinkamai gerbti kūriniją ir padėti jiems priimti apgalvotus bei brandžius sprendimus savo gyvenime. Konkurso darbai priimami iki 2019 m. vasario 22 d.
 • Lietuvos katechetikos centro ir Biblijos draugijos organizuojamas konkursas „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai". Konkurso dalyviais gali būti 5–11 kl. Lietuvos visų tipų mokyklų mokiniai, taip pat vaikų ir jaunimo organizacijų nariai (skautai, ateitininkai, parapijų bendruomenės, sekmadieninės mokyklos ir t .t.). Konkursantai dalijami į dvi grupes pagal klases: 5–8 ir 9–11 klasė. Konkursas vyks 2019 m. sausio–kovo mėn. Apdovanojimai – 2019 m. gegužės mėn. Vilniuje.
Kauno miesto parapijų metodinių centrų vadovams
 • Kauno I dekanato parapijų Katechetikos metodinių centrų vadovų ir parapijų katechetų koordinatorių susirinkimai Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (atsakinga Kauno I dekanato MC vadovė vadovė Nijolė Kulėšienė). 2018 11 06 15.30 val. 2018 12 18 15.30 val. 2019 02 19 15.30 val. 2019 04 09 15.30 val.
 • Kauno miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio susirinkimai Kauno arkivyskupijos metodinės tarybos ir Kauno miesto metodinio būrelio nariams (atsakinga KAKC metodininkė Inga Rakauskienė). 2018 09 26 15.30 val. 2018 11 14 15.00 val. 2019 01 03 15.00 val. 2019 03 13 15.00 val. 2019 05 29 15.00 val.