į pirmą puslapį

Parapinė katechezė

Šiuo metu Kauno arkivyskupijoje parapinės katechezės srityje pagrindinis dėmesys yra sutelktas į tikinčiųjų pasirengimą sakramentams (Kauno arkivyskupijos II sinodas, nr. 803–869, 982–997). Kartu vystomos ir kitos katechezės formos, siekiant palaipsniui pereiti prie nuolatinės katechezės, suteikiančios nepertraukiamo dvasinio ugdymo galimybę visoms amžiaus grupėms. 2017 m. Kauno arkivyskupijos parapijose sakramentų rengimo programose dirbo 94 katechetai: 62 iš jų yra tikybos mokytojai ir 32 katechetai, nedirbantys mokyklose.

Rengimo sakramentams programos

Pagalbinė medžiaga

Pratybų knygelė

Rengimas Pirmajai Komunijai

Rengimas Sutvirtinimo sakramentui

Kitos programos