Kauno Švč. Sakramento (studentų) rektoratas

 Kauno Švč. Sakramento koplyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Kauno Švč. Sakramento (studentų) rektoratas
Vilniaus g. 31
44286 Kaunas

El. p.
www.svc-sakramento-rektoratas.lt

Dvasininkai

Rektorius – kun. Gytis STUMBRAS
1984 10 28 * 2011 06 29 * 2018 06 19
mob. 8 674 799 73, el. p.
Šv. Iganaco kolegijos ir Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos kapelionas

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Švč. Sakramento koplyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais 19
    Pirmadieniais–šeštadieniais 12 val.
  • Nuolatinė  Švč. Sakramento adoracija  (administratorė ses. Morta Ona Žilinskaitė SJE, 8 621 633 18)
Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Švč. Sakramento (studentų) koplyčia yra 1990 metais atgautoje Švč. Sakramento bažnyčioje, kurią sovietų valdžia buvo nusavinusi ir uždariusi 1949 metais, vėliau sunaikinant visą vidaus interjerą.

Barokinio stiliaus bažnyčia buvo pastatyta dominikonų ordinui. Statybos ir įrengimas baigti 1690 metais. 1700 m. pašventintai bažnyčiai buvo suteiktas Dievo Kūno titulas. XVIII a. antrojoje pusėje pradėtas statyti vienuolynas. Pirmąkart ją labai nusiaubė čia laikinai įsikūrusi 1812 m. prancūzų žygio į Maskvą kariuomenės įgula. Vėliau bažnyčia buvo atstatyta. 1845 m. bažnyčia ir vienuolynas carinės valdžios buvo uždaryti. Vienuolyne įkurtas kalėjimas ir gimnazija. 1865 m. bažnyčia paversta cerkve, nugriauti bokštai, pastatytas stačiatikių cerkvės kupolas.

1919 m. šventovė sugrąžinta katalikams. Tada buvo nugriautas stačiatikiškas medinis kupolas, tačiau barokiniai bokštai neatstatyti. Bažnyčia atšventinta suteikiant jai Švč. Sakramento titulą. Iš pradžių laikinai buvo Lietuvos kariuomenės Įgulos bažnyčia, paskui naudota VDU bendruomenės – studentų ir dėstytojų religinėms reikmėms.

Sovietų valdžia 1949 metais bažnyčią uždarė. Joje iš pradžių buvo knygų sandėlis, nuo 1963 metų ji buvo paversta „Santakos“ kino sale, o visas vidaus interjeras sunaikintas. Fasade išlikusi 1933 metais sukurta akmeninė Jėzaus Kristaus mozaika (aut. Juozas Mikėnas ir Boleslovas Adomas Motūza).

Atkūrus Nepriklausomybę, bažnyčia atiteko arkivyskupijos kurijai. Laikinai čia buvo Caritas sandėliai, vėliau jėzuitai buvusio kino teatro kavinės patalpoje įsteigė koplyčią akademiniam jaunimui.

Šiuo metu Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje nuo 2005 m. lapkričio 3 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretu vyksta nuolatinė (visą parą trunkanti) Švč. Sakramento adoracija. Dabartinio Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo 2016 m. vasario 1 d. dekretu įsteigtas rektoratas, pradėti bažnyčios atkūrimo projektai.

2016 m. pavasarį, rektoriaus kun. Jono Stankevičiaus iniciatyva, gavus Kauno m. savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, buvo apgenėti šalia bažnyčios augantys medžiai, aptvarkyta rektorato aplinka ir bažnyčios vidus.

2016 m. lapkričio 25 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pašventino Švč. Sakramento bažnyčios patalpose klebono kun. Jono Stankevičiaus rūpesčiu naujai įrengtą nuolatinės adoracijos koplyčią.

 Kauno Švč. Sakramento koplyčia. Vytauto Kandroto fotografija

2017 m. spalio 17 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune atidaryta paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija“, kurioje pristatyta vienas seniausių ir vertingiausių vitražų Lietuvoje – XIX a. pab. garsiosiose Austrijos „Geyling“ vitražo dirbtuvėse sukurtas „Nukryžiuotasis su angelais“. Šis Kauno Švč. Sakramento bažnyčios vitražas (kartu su kitais 4 evangelistus vaizduojančiais vitražais) dar 1934 m. buvo įsigytas iš Peterburgo dvasinės akademijos, kuriai jis ir buvo sukurtas. Vitražas puošė centrinį bažnyčios langą prie didžiojo altoriaus. Sovietams uždarius bažnyčią, buvo išardytas ir dėžėse išvežtas į Pažaislį kartu su trimis kitais, vėliau perduotas muziejaus fondams. 2016–2017 m. vitražas „Nukryžiuotasis“, iki šiol žinomas tik iš kelių nespalvotų fotografijų, buvo restauruotas. Restauratoriai – Daugis Bumbulis ir Dalia Mulevičienė. Po eksponavimo muziejuje vitražas sugrįš į Švč. Sakramento bažnyčią. Restauruojami ir kiti vitražai viliantis, jog atsiras ir pradingusieji Bažnyčios istorijai skaudžiame laike.

 Kauno Švč. Sakramento koplyčia. Vytauto Kandroto fotografija

2019 m. gegužės 17 d. buvo pašventintos Švč. Sakramento bažnyčios pagrindinės durys ir erdvė. Nuo pat sovietmečio buvo užmūrytas pagrindinis įėjimas iš Vilniaus gatvės į šią bažnyčią, tada paverstą kino teatru „Santaka“ suniokojus visą jos vidaus interjerą. Gegužės 18 d. po daugiau kaip pusės amžiaus pagrindinėje bažnyčios erdvėje buvo aukojamos šv. Mišios. Verslininkų Liudos ir Minvydo Znaidauskų bei Kauno senamiesčio draugijos iniciatyva, pritarus Kauno arkivyskupijai, šventovės pastatas, tikimasi, bendromis pastangomis kelsis naujam gyvenimui, jos erdvė taps atviresnė visuomenei, jos kultūrinėms reikmėms. Stiklinės durys ir bažnyčios erdvė atidarytos per šešis mėnesius privačių aukotojų lėšomis.

Išsami bažnyčios istorija >>.