Kauno Švč. Sakramento (studentų) rektoratas

 Kauno Švč. Sakramento koplyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Kauno Švč. Sakramento (studentų) rektoratas
Vilniaus g. 31
44286 Kaunas

El. p.
www.svc-sakramento-rektoratas.lt

Dvasininkai

Rektorius – kun. Gytis STUMBRAS
1984 10 28 * 2011 06 29 * 2018 06 19
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos kapelionas

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Švč. Sakramento koplyčia. Vytauto Kandroto fotografija
  • ŠV. MIŠIOS
    Sekmadieniais ir šeštadieniais 19
    Pirmadieniais – penktadieniais 12 val.
  • Nuolatinė nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija visą parą
    Koordinatorė – ses. Aloyza MALINAUSKAITĖ SJE,
    tel. (37) 20 48 18, mob. 8 617 719 57
Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Švč. Sakramento (studentų) koplyčia yra 1990 metais atgautoje Švč. Sakramento bažnyčioje, kurią sovietų valdžia buvo nusavinusi ir uždariusi 1949 metais, vėliau sunaikinant visą vidaus interjerą.

Barokinio stiliaus bažnyčia buvo pastatyta dominikonų ordinui. Statybos ir įrengimas baigti 1690 metais. 1700 m. pašventintai bažnyčiai buvo suteiktas Dievo Kūno titulas. XVIII a. antrojoje pusėje pradėtas statyti vienuolynas. Pirmąkart ją labai nusiaubė čia laikinai įsikūrusi 1812 m. prancūzų žygio į Maskvą kariuomenės įgula. Vėliau bažnyčia buvo atstatyta. 1845 m. bažnyčia ir vienuolynas carinės valdžios buvo uždaryti. Vienuolyne įkurtas kalėjimas ir gimnazija. 1865 m. bažnyčia paversta cerkve, nugriauti bokštai, pastatytas stačiatikių cerkvės kupolas.

1919 m. šventovė sugrąžinta katalikams. Tada buvo nugriautas stačiatikiškas medinis kupolas, tačiau barokiniai bokštai neatstatyti. Bažnyčia atšventinta suteikiant jai Švč. Sakramento titulą. Iš pradžių laikinai buvo Lietuvos kariuomenės Įgulos bažnyčia, paskui naudota VDU bendruomenės – studentų ir dėstytojų religinėms reikmėms.

Sovietų valdžia 1949 metais bažnyčią uždarė. Joje iš pradžių buvo knygų sandėlis, nuo 1963 metų ji buvo paversta „Santakos“ kino sale, o visas vidaus interjeras sunaikintas. Fasade išlikusi 1933 metais sukurta akmeninė Jėzaus Kristaus mozaika (aut. Juozas Mikėnas ir Boleslovas Adomas Motūza).

Atkūrus Nepriklausomybę, bažnyčia atiteko arkivyskupijos kurijai. Laikinai čia buvo Caritas sandėliai, vėliau jėzuitai buvusio kino teatro kavinės patalpoje įsteigė koplyčią akademiniam jaunimui.

Šiuo metu Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje nuo 2005 m. lapkričio 3 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretu vyksta nuolatinė (visą parą trunkanti) Švč. Sakramento adoracija. Dabartinio Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo 2016 m. vasario 1 d. dekretu įsteigtas rektoratas, pradėti bažnyčios atkūrimo projektai.

2016 m. lapkričio 25 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pašventino Švč. Sakramento bažnyčios patalpose klebono kun. Jono Stankevičiaus rūpesčiu naujai įrengtą nuolatinės adoracijos koplyčią.

2017 m. spalio 17 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune atidaryta paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija“, kurioje pristatyta vienas seniausių ir vertingiausių vitražų Lietuvoje – XIX a. pab. garsiosiose Austrijos „Geyling“ vitražo dirbtuvėse sukurtas „Nukryžiuotasis su angelais“. Šis Kauno Švč. Sakramento bažnyčios vitražas (kartu su kitais 4 evangelistus vaizduojančiais vitražais) dar 1934 m. buvo įsigytas iš Peterburgo dvasinės akademijos, kuriai jis ir buvo sukurtas. Vitražas puošė centrinį bažnyčios langą prie didžiojo altoriaus. Sovietams uždarius bažnyčią, buvo išardytas ir dėžėse išvežtas į Pažaislį kartu su trimis kitais, vėliau perduotas muziejaus fondams. 2016–2017 m. vitražas „Nukryžiuotasis“, iki šiol žinomas tik iš kelių nespalvotų fotografijų, buvo restauruotas. Restauratoriai – Daugis Bumbulis ir Dalia Mulevičienė. Po eksponavimo muziejuje vitražas sugrįš į Švč. Sakramento bažnyčią. Restauruojami ir kiti vitražai viliantis, jog atsiras ir pradingusieji Bažnyčios istorijai skaudžiame laike.

Išsami bažnyčios istorija >>.