į pirmą puslapį

Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai

 

KAUNO SESERŲ BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNAS (OSB) (diecezinė)
Charizma: liturgija, sielovada. Tikslas: Dievo garbinimas liturgijoje ir adoracijoje, katechizacija ir jaunimo bei suaugusiųjų sielovada. Skaičius: 27 amžinųjų įžadų seserys, 2 laikinųjų, 2 kandidatės.
Benediktinių g. 10, 44261 Kaunas
Tel.: (37) 32 17 97, (37) 42 55 23
El. p.
www.kaunobenediktines.wordpress.com

Priorė – ses. Aleksandra VANAGAITĖ OSB
 
 

DIEVIŠKOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES PRANCIŠKONIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (FDCJ) (diecezinė)
Charizma: Šv. Pranciškaus pavyzdžiu seserys atsiduoda įsikūnijusio ir kentėjusio dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Dieviškosios Širdies meilei, ja gyvena ir ją skleidžia kitiems. Tikslas: maldos gyvenimą jungia su apaštaliniu tarnavimu auklėjimo, socialinėje ir pastoracinėse srityse: auklėja ir moko vaikus ir jaunimą, globoja ir slaugo ligonius ir senelius. Skaičius: 35 amžinųjų įžadų seserys.
Žemaičių g. 85, 44186 Kaunas
Tel. (37) 75 09 01, tel./faks. (37) 75 09 00, mob. 8 641 164 19
El. p. {almaromualda gmail},
www.pranciskones.lt

Generalinė vyresnioji – ses. Romualda Alma VABUOLAITĖ FDCJ
 

EUCHARISTINIO JĖZAUS SESERŲ KONGREGACIJA (SJE) (diecezinė)
Charizma: nuolanki meilė Eucharistinio Jėzaus pavyzdžiu. Tikslas: siekti, kad visi, ypač vaikai ir jaunimas, pažinę ir pamilę Eucharistinį Jėzų, pagal Jį tvarkytų savo gyvenimą. Skaičius: 64 amžinųjų įžadų seserys (54 Lietuvoje), 1 laikinųjų.
Muziejaus g. 11, 44279 Kaunas
Tel. (37) 20 32 19, mob. tel.: +370 694 72 200
El. p. ,
www.sje.lt

Generalinė vyresnioji
– Paula Svetlana MALCIUC (Malčiuk) SJE
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Muziejaus g. 11, 44279 Kaunas, tel. (37) 20 32 19
  Namų vyresnioji ses. Egidija Genė Bružaitė SJE
 • Vilniaus g. 11-3, 44282 Kaunas, tel. (37) 20 48 18
  Namų vyresnioji ses. Pija Regina Baltikauskaitė SJE, mob. 8 600 70 767, el. p.
 • B. Sruogos g. 5-23, 50250 Kaunas, tel. (37) 79 75 60
  Namų vyresnioji ses. Gaudenta Viktorija Maknauskaitė SJE, el. p.
 • Jurgaičio g. 17, Šiluva, 60432 Raseinių r., mob. 8 621 63 318
  Namų vyresnioji ses. Morta Ona Žilinskaitė SJE
 

SESERŲ ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES TARNAIČIŲ KONGREGACIJA (ACJ) (popiežiaus teisių)
Charizma: Jėzaus Širdies gailestingumo skleidimas tarnaujant ir mokant žmones ją pažinti. Tikslas: vaikų ir jaunimo religinis auklėjimas bei mokymas. Skaičius: 24 amžinųjų įžadų seserys.
Amerikos lietuvių g. 11, 46251 Kaunas
Tel. (37) 29 54 70, (37) 33 88 20, faks. (37) 33 88 21

Generalinė vyresnioji – ses. Asta VENSKAUSKAITĖ ACJ
El. p. , mob. 8 687 819 95,
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Amerikos Lietuvių g. 11, 46251 Kaunas
  Namų vyresnioji – Kristina Vaičiūnaitė, mob. 8 616 362 84, el. p.
 

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES MAŽŲJŲ TARNAIČIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (diecezinė)
Charizma: skelbti didįjį Dievo Meilės slėpinį, išsiliejantį Gailestingąja Švč. Jėzaus Širdies meile ir visus traukiantį prie savęs, ypač savo užslėpto gyvenimo pavyzdžiu. Tikslas: vaikų ir jaunimo religinis auklėjimas, karitatyvinė veikla, krikščioniškosios dvasios skleidimas, ypač tarp netikinčiųjų ir atstumtųjų. Skaičius: 10 amžinųjų įžadų seserų.
Kalniečių g. 23, 44140 Kaunas
Mob. 8  682 744 52,
El. p.
Generalinė vyresnioji – ses. Rima SABALIAUSKAITĖ
 

BASŲJŲ KARMELIČIŲ ORDINAS (OCD) (popiežiaus teisių)
Charizma: Šv. Jėzaus Teresės charizmos išgyvenimas maldoje ir kontempliacijoje, mažoje seseriškoje bendruomenėje, kurios pagrindas yra vienuma, malda bei griežtas neturtas. Tikslas: vienybės su Dievu bei glaudžios draugystės su Kristumi ir Mergele Marija gyvenimu, malda ir kontempliacija tarnauti Bažnyčiai. Skaičius: 11 amžinųjų įžadų seserų, 1 laikinųjų.
Generaliniai namai
Casa Generalizia dei Carmelitani Scalzi, Corso d'Italia, 38, 00198 Roma, Italia
Tel. (06) 854431, faks. (06) 85350206
El. p.
www.ocd.pcn.net

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir šv. Juozapo basųjų karmeličių vienuolynas
Tolivardžių 8, Paštuvos k., Batniavos sen., 54190 Kauno r.,
Tel. (37) 56 77 40, mob. 8 698 500 36
El. p.
www.karmelites.lt

Vyresnioji
ses. Jėzaus Laima OCD

 

 

LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA (LSSC)(diecezinė)
Charizma: vienybėje su Dievu skleisti dvasingumą tautoje. Tikslas: vaikų ir jaunimo religinis bei tautinis auklėjimas, evangelizacinis ir socialinis darbas, ligonių slaugymas. Skaičius: 30 amžinųjų įžadų seserys, 1 novicija, 1 kandidatė.
T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas
Tel. (37) 45 88 47, faks. (37) 45 86 47
El. p.
www.pazaislis.ooog

Generalinė vyresnioji – ses. Silvija Jelena MATAČIŪNAITĖ
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas, tel. (37) 45 64 85
  El. p.
  Namų vyresnioji ses. Virginija Irena Mizgirytė
 • Samylų g. 6, 45444 Kaunas, tel. (37) 74 50 04
  El. p.
  Namų vyresnioji ses. Dovyda Milda Jaugelytė
 

ŠV. MERGELĖS IR KANKINĖS KOTRYNOS SESERŲ KONGREGACIJA (CSC) (popiežiaus teisių)
Charizma: tarnavimas broliams ir seserims sveikatos priežiūros, krikščioniško auklėjimo, socialinio-pastoracinio darbo srityse, liekant atviroms mūsų laikų iššūkiams. Tikslas: sužadėtinės meilės ryšys su Jėzumi Kristumi „Kaip Dievas nori“. Skaičius: 16 amžinųjų įžadų seserys, 1 laikinųjų.
Generaliniai namai
Viale John Kennedy 2, 00046 Grottaferrata Roma, Italia
Tel. faks. (+39) (06) 94 315 477

www.santacaterina.lt
Delegatūros vyresnioji – ses. Danielė BILOTAITĖ
Mob. 8 626 717 92
El. p.
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • P. Dovydaičio g. 27, 50170 Kaunas
  Namų vyresnioji ses. Danielė BILOTAITĖ, el. p. (sekretoriatas)
 • Kranto g. 2, Krakės, 58249 Kėdainių r., mob. 8 626 717 92
 

MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS DUKTERŲ INSTITUTAS FMA (salezietės) (popiežiaus teisių)
Tikslas: vaikų ir jaunimo, ypač apleisto, ugdymas pagal šv. kun. Jono Bosko prevencinę sistemą. Skaičius: 7 amžinųjų įžadų seserys.
Generaliniai namai Istituto Internazionale, Maria Ausiliatrice, Via dell' Ateno Salesiano, 81, Roma, Italia
Tel. 00390-6-872741, faks. 00390-6-87-132306
El. p.

Čekijos-Lietuvos inspektorija CEL (provincija)
Tel. (+42) (02) 86 001 035, faks. (+42) (02) 84 686 949
El. p. {fmacel volny.cz}
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Marių g. 20b, 52247 Kaunas
  Tel. (37) 37 35 33
  El. p.
  Direktorė – ses. Lina MINELGAITĖ FMA
 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO VARGDIENIŲ SESERŲ KONGREGACIJA (MVS) (popiežiaus teisių)
Charizma: blogį nugalėti gerumu. Tikslas: teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą, darbuojantis įvairiose krikščioniškojo gyvenimo srityse. Skaičius: 50 amžinųjų įžadų seserys (41 Lietuvoje, 9 Š. Amerikoje).
Vienuolijos vyriausioji vadovė – ses. Viktorija PLEČKAITYTĖ MVS
P. Kriaučiūno g. 11, 68297 Marijampolė
Mob. 8 652 12 629
El. p. ,
www.vargdieniu.lt
Pal. Jurgio Matulaičio namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Lelijų g. 17, 44163 Kaunas 
  Namų vyresnioji – ses. Dalia Kaminskaitė, mob. 8 612 286 69, el. p.
 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NULIŪDUSIŲJŲ PAGUODOS SESERŲ KONGREGACIJA (SCA)(diecezinė)
Charizma: „Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau“ (1 Kor 9,22). Tikslas: mažinti moralinį ir fizinį vargą, motiniškai rūpinantis vaikais, jaunimu, seneliais, ligoniais, įvairių nelaimių ištiktais, nusivylusiais, praradusiais tikėjimą Dievu ir žmonėmis. Skaičius: 13 amžinųjų įžadų seserų.
Generalinė vyresnioji – ses. Rima Marija GALDAUSKAITĖ
El. p.
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Centriniai namai: Anykščių g. 22a, 50170 Kaunas, tel. (37) 33 38 72
 • Studentų g. 22–8, LT-3028 Kaunas, tel. (37) 43 84 51
 

ŠVČ. NEKALTOSIOS MERGELĖS MARIJOS SESERŲ TARNAIČIŲ KONGREGACIJA (popiežiaus teisių)
Charizma: paslėptas gyvenimas sekant Jėzaus ir Marijos pavyzdžiu Nazarete ir džiugus tarnavimas kitiems skaitant laiko ženklus. Tikslas: seserys ypatingą reikšmę skiria religinėms žinioms skleisti vaikų ir jaunimo tarpe, krikščioniškai sąžinei formuoti ir dalyvauti Bažnyčios sielovadoje savo aplinkoje, o ypač kaimo vietovėse. Skaičius: 45 amžinųjų, 1 novicija.
Centriniai namai
Sodų g. 10, 35209 Panevėžys
Tel./faks. (45) 43 16 02
El. p.

Provincijos vyresnioji – ses. Jolita ŠARKAITĖ PAMI
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Mackevičiaus g. 28-1, Kaunas, tel. (37) 20 37 87, mob. 8 613 233 12
 

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS SESERŲ KONGREGACIJA (SF) (diecezinė)
Charizma: išmintingas paprastumas ir šeimyniškumas. Tikslas: siekti tobulos Dievo ir žmonių meilės, ypač teikiant paramą šeimoms bei dirbant parapijos pastoracijoje. Skaičius: 29 amžinųjų įžadų, 1 laikinųjų įžadų.
Generaliniai namai
Alyvų g., 68297 Marijampolė,
Tel. 8 622 839 88
El. p.
www.seimosnamuose.lt

Generalinė vyresnioji
– ses. Inga Bernadeta LIENYTĖ
Vienuoliniai namai Kauno arkivyskupijoje:
 • Studentų g. 51, 51365 Kaunas, tel. (37) 79 97 41
  Namų vyresnioji – ses. Veronika Elzbieta Višumirskaitė