į pirmą puslapį

Vyskupai ir valdytojai

 • 1926 – 1944 (– 1959)
  Arkivyskupas Juozapas Jonas SKVIRECKAS (1873–1959)
  Kauno arkivyskupas metropolitas nuo 1926 m. Nuo 1944 m. – ordinaras impedito, sukliudžius toliau atlikti ganytojiškas pareigas Lietuvoje
 • 1941 – 1944 (– 1992)
  Vyskupas Vincentas BRIZGYS (1903–1992)
  Kauno arkivyskupo augziliaras nuo 1941 m. Nuo 1944 m. sukliudyta toliau atlikti pareigas Lietuvoje
 • 1944 – 1947
  Prelatas Stanislovas JOKŪBAUSKIS (1880–1947)
  Kauno arkivyskupijos valdytojas 1944–1947 m. 
 • 1947–1965
  Kanauninkas Juozapas STANKEVIČIUS (1903–1974)
  Kauno arkivyskupijos valdytojas 1947–1965 m. (sykiu 16 metų administravo Vilkaviškio ir 8 metus Kaišiadorių vyskupiją)
 • 1965–1979
  Vyskupas Juozapas MATULAITIS-LABUKAS (1894–1979)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1965–1979 m. (sykiu administravo Vilkaviškio vyskupiją 1965–1979 m.)
 • 1969–1973
  Vyskupas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930–2010)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1969–1973 m. (sykiu ir Vilkaviškio vyskupijos)
 • 1973– 1979–1988
  Arkivyskupas Liudvikas POVILONIS MIC (1910–1990)
  Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1973–1979 m.
  Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1979–1988 m. (sykiu buvo Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius)
 • 1984–1988–1989
  Vyskupas Juozas PREIKŠAS (1926–2018)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1984–1988 m.
  Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1988–1989 m. (sykiu buvo ir Vilkaviškio vyskupijos augziliaras, paskui apaštališkasis administratorius)
 • 1989–1996
  Kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS MIC (1920–2000)
  Kauno arkivyskupas metropolitas 1989–1996 m.
 • 1986–1999
  Vyskupas Vladislovas MICHELEVIČIUS (1924–2008)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus (sykiu ir Vilkaviškio vyskupijos) augziliaras ir generalvikaras 1986–1989 m. Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir generalvikaras 1989–1999 m.
 • 1991–1996, 1996–2015
  Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ (gim. 1938)
  Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras 1991–1996 m. Nuo 1996 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. birželio 11 d. Kauno arkivyskupas metropolitas. Nuo 2015 m. birželio 12 d. Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius. Nuo 2015 m. liepos 11 d. Kauno arkivyskupas emeritas.
 • 1997–2002
  Vyskupas Rimantas NORVILA (gim. 1957)
  Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras 1997–2002 m., generalvikaras 1999–2002 m. Nuo 2002 m. Vilkaviškio vyskupas.
 • 2003–2012
  Vyskupas Jonas IVANAUSKAS (gim. 1960)
  Nuo 2002 m. Kauno arkivyskupijos generalvikaras, nuo 2003 m. Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras. 2012 m. vasario 11 d. paskirtas Kaišiadorių vyskupijos ordinaru.
 • 2012–2017
  Vyskupas Kęstutis KĖVALAS (gim. 1972)
  Kauno arkivyskupijos augziliaras nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. 2017 m. birželio 1 d. pradėjo tarnystę Telšių vyskupijos koadjutoriumi. Nuo tų pačių metų rugsėjo 18 d. yra Telšių vyskupas.
 • Nuo 2015 m.
  Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ (gim. 1961)
  Kauno arkivyskupas metropolitas nuo 2015 m. liepos 11 d. (iki 2016 m. liepos 16 d. buvo ir Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius).
 • Nuo 2018 m.
  Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS (gim. 1972)
  Kauno arkivyskupijos augziliaras nuo 2018 m. rugpjūčio 19 d.