Senjorų susitikimai Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje (2023 03 14)
Paskelbta: 2023-03-16 20:56:11

2021 m. ruduo – Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos senjorų susitikimų pradžia. Nepriklausomai nuo amžiaus, patirties ar gyvenimo sąlygų, visi yra kviečiami būti kartu, išgyventi bendrystę, gyvenimo pilnatvę, susipažinti ir pažinti vieni kitus. Kartu dalyvaujame veiklose, skatiname vieni kitus tobulėti, klausome paskaitų, skaidriname vieni kitų kasdienybę ir malda garbiname Viešpatį!

Kovo 14 d.  parapijoje vyko senjorų Gavėnios rekolekcijos su kunigu Stasiu Blinstrubiu. Jose buvo daug susikaupimo, diskusijų, rimties ir gilinimosi į save. Kvietėme prasmingai prakeisti laiką, juk „žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (plg. Mt 4, 4).

Senjorai laukiami kas antrą kiekvieno mėnesio antradienį 15 val. Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos namuose.
Susitikimus organizuoja VŠĮ Užimtumo centro vadovė Fidelija Markūnienė.

Daugiau informacijos apie parapijos grupeles www.antanoparapija.lt arba https://www.facebook.com/antanoparapija.

Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos informacija

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune