GANYTOJO ŽODIS

Būkime KRISTAUS žmonės, būkime BAŽNYČIOS žmonės. Sekti Kristumi ne visada paprasta, lengva, bet gyva ir džiugu. Šis sekimas suvienija mus tarpusavyje į vieną gyvą kūną kartu su Jėzumi.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš 2018 06 24 homilijos

Liepos mėnesį

ŠVENTOJO TĖVO
Meldžiamės, kad pastoracinėje tarnystėje sunkumų ir vienišumą patiriančius kunigus stiprintų ir guostų artumas su Viešpačiu ir bičiulystė su broliais kunigais. (E)

BAŽNYČIOS LIETUVOJE Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus proga

Meldžiamės už šeimas, kad santarvę suvoktų kaip gebėjimą priimti skirtingumus ir netobulumus. ŠEIMŲ KARALIENE, melski už mus.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Būkime KRISTAUS žmonės, būkime BAŽNYČIOS žmonės. Sekti Kristumi ne visada paprasta, lengva, bet gyva ir džiugu. Šis sekimas suvienija mus tarpusavyje į vieną gyvą kūną kartu su Jėzumi.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš 2018 06 24 homilijos

Liepos mėnesį

ŠVENTOJO TĖVO
Meldžiamės, kad pastoracinėje tarnystėje sunkumų ir vienišumą patiriančius kunigus stiprintų ir guostų artumas su Viešpačiu ir bičiulystė su broliais kunigais. (E)

BAŽNYČIOS LIETUVOJE Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslo vainikavimo 300 metų jubiliejaus proga

Meldžiamės už šeimas, kad santarvę suvoktų kaip gebėjimą priimti skirtingumus ir netobulumus. ŠEIMŲ KARALIENE, melski už mus.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Norėjau sužinoti, ar yra kažkokia ceremonija, panaši į Santuokos sakramentą? Jeigu jau buvau susituokusi bažnyčioje ir išteku dabar antrą kartą, ar galėtų kunigas pašventinti žiedus ir palaiminti santuoką ar panašiai?

Atsakymas: Griežtai draudžiama atlikti bet kokias apeigas, kurios galėtų būti tarsi Santuokos sakramento imitacija, tuo sudarant įspūdį tai matantiems, kad šis sakramentas teikiamas pakartotinai. Neleidžiamas viešas įėjimas su visa palyda į bažnyčią, bet kokios priesaikos ar vieši palaiminimai. „Žiedai laiminami tik bažnytinę santuoką sudarantiems jaunavedžiams, kurie juos su meilės ir ištikimybės pažadu įteikia vienas kitam kaip regimą duodamos priesaikos ženklą. Šis ženklas byloja apie savęs dovanojimą kitam asmeniui, apie iki mirties besitęsiantį santuokinį šeimos neišardomumo įsipareigojimą. Todėl vyskupai primena, kad negali būti teikiamas nei toks patarnavimas, nei atliekami bet kokie kiti liturginiai veiksmai, kurie būtų aliuzija į santuokos šventimą. Žiedų palaiminimas antrą kartą sudarantiems civilinę santuoką yra draudžiamas“ (iš 2010 10 26–28 d. LVK posėdžio nutarimų).


  • Meldžiamės Lietuvoje (liepos intencija)
  • Popiežiaus intencija (liepos)
  • Skirta Trakų Dievo Motinos metams
slider by WOWSlider.com v8.7