į pirmą puslapį

Ganytojai ir jų padėjėjai

 Vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius,  arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, 2015 m.

2015 metų birželio 11 d. popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu metropolitu paskyrė Lionginą Virbalą. Jo ingresas į Kauno arkikatedrą baziliką vyko liepos 11 dieną, sykiu šiomis apeigomis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pradėjo vadovavimą arkivyskupijai.

Kauno arkivyskupijai nuo 1996-ųjų gegužės iki 2015-ųjų liepos vadovavo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paskirtas arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dabar arkivyskupijoje tarnaujantis kaip arkivyskupas emeritas.

2012 m. rudenį popiežius Benediktas XVI Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė Kęstutį Kėvalą (įšventintas vyskupu 2012 m. lapkričio 24 d.).

Patariamąją funkciją arkivyskupijos valdyme atlieka iš dalies renkama, iš dalies skiriama Kunigų taryba.

Arkivyskupijoje veikia taip pat Pastoracinė taryba. Vadovaujama ordinaro, ji teikia praktinius pasiūlymus sielovados srityje. Pastoracinę tarybą sudaro ne tik kunigai, bet ir vienuoliai bei pasauliečiai.

Nuo 1991 m., kai buvo pertvarkytos bažnytinės teritorijos, Kauno bažnytinei provincijai (arba metropolijai) priklauso Vilkaviškio ir Telšių vyskupijos, taip pat 1997 m. įkurta Šiaulių vyskupija. Šios vyskupijos turi savo vyskupus ordinarus.