į pirmą puslapį

Parapinė katechezė

Šiuo metu Kauno arkivyskupijoje parapinės katechezės srityje pagrindinis dėmesys yra sutelktas į tikinčiųjų pasirengimą sakramentams (Kauno arkivyskupijos II sinodas, nr. 803–869, 982–997). Kartu vystomos ir kitos katechezės formos, siekiant palaipsniui pereiti prie nuolatinės katechezės, suteikiančios nepertraukiamo dvasinio ugdymo galimybę visoms amžiaus grupėms. 2023 m. parapijose dirba ir sakramentams rengia 109 katechetai: 90 iš jų yra tikybos mokytojai ir 19 – katechetai, nedirbantys mokyklose.

Rengimo sakramentams programos

Pagalbinė medžiaga

VAIKŲ IR JAUNIMO KATECHEZĖ

Pratybų knygelė

Rengimas Pirmajai Komunijai

Rengimas Sutvirtinimo sakramentui

SUAUGUSIŲJŲ KATECHEZĖ

Kitos programos