į pirmą puslapį
Kurija, institucijos, centrai ir tarnybos

Jaunimo centras

 KAJC logo
Vilniaus g. 7
44281 Kaunas
Tel. (37) 32 25 78; mob. 8 687 98 265
El. p.
www.kajc.lt

Vadovė – Agnė GRIGAITYTĖ

Kapelionas – kun. Kęstutis GENYS

Projektų vadovė – Modesta PAKLONSKAITĖ

Viešųjų ryšių koordinatorius – Gediminas URBONAS

Programų koordinatorė – Kristina BAJARŪNAITĖ

Programų koordinatorė – Miglė PEČIULYTĖ

Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovė – Marija ŠULCAITĖ

Aktualijos
Apie Jaunimo centrą

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras (KAJC) yra Kauno arkivyskupijos kurijos padalinys, įsteigtas 1994 m.

Misija – unikaliais būdais padėti jaunimui susitikti Kristų bei teikti visokeriopą pagalbą asmenims, dirbantiems su jaunimu.

Vizija

 • Jaunimo centras – patraukli vieta miesto jaunimui, kokybiški renginiai arkivyskupijos ir miesto mastu, seminarai lyderiams.
 • Jaunimo centras kuria ir rūpinasi bendra arkivyskupijos jaunimo sielovados kryptimi ir koncepcija, aktyviai bendradarbiauja su visomis arkivyskupijoje esančiomis katalikiškomis jaunimo struktūromis.
 • Parapijų jaunimas – gyvas, aktyvus, evangelizuojantis, ugdomas.
 • Dekanatų centrai – veiklūs, turintys strategiją, gaivinantys parapijas ir teikiantys konkrečią pagalbą / paramą parapijų jaunimo grupelėms ir jų vadovams.

Veiklos kryptys

1. Organizuoja kasmetinius renginius, veiklas.

 • Alfa kursas – kiekvieną pirmadienį nuo rugsėjo 19 d. 18 val.
 • Jaunimas meldžiasi Rožinį – kiekvieną trečiadienį 17 val.
 • Galimybė pasikalbėti su kunigu ar atlikti išpažintį – kiekvieną trečiadienį nuo 16 iki 18 val.
 • Biblijos penktadieniai – kiekvieną penktadienį nuo spalio 7 d. 17-19 val.
 • Susitikimai su moksleiviais mokyklose (lytiškumo ugdymo ir kitomis temomis).

2. Organizuoja kasmėnesinius renginius, veiklas.

 • Šv. Mišios – pirmą mėnesio trečiadienį 19 val. Spalio 5, lapkričio 2, gruodžio 7 d.
 • KAJC vakarai – antrą mėnesio antradienį 19 val. Spalio 11, lapkričio 8, gruodžio 13 d.
 • Šlovinimo vakarai – ketvirtadienį 19-22 val. Rugsėjo 29, spalio 27, lapkričio 24 d.
 • Jaunimo vadovų ir katechetų seminarai. Rugsėjo 16, spalio 14–15 d.
 • Lytiškumo ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems – vasario–gegužės mėn.

3. Organizuoja kasmetinius renginius, veiklas.

 • Merginų savaitgalis (rekolekcijos) – lapkričio 25–26 d.
 • Vaikinų savaitgalis (rekolekcijos) – gruodžio 2–3 d.
 • Jaunimo vadovų ir katechetų rekolekcijos – gruodžio mėn.
 • Taizé Nauji metai Rygoje – gruodžio 28–sausio 1 d.
 • Padėkos šventė jaunimo sielovados darbuotojams – sausio mėn.
 • Jaunimo susitikimų diena.
 • Vasaros stovykla 13–18 m. jaunimui „Esi vertas daugiau“ – 2017 m. birželio 30–liepos 6 d.

4. Koordinuoja jaunimo sielovadą dekanatų lygmeniu.

 • KAJC dalyvauja dekanatų renginiuose, jaunimo vadovų susirinkimuose, drauge ieško bendros jaunimo sielovados krypties.
 • Dekanatui paskiria kuratorių (ir ilgalaikį savanorį).
 • Padeda organizuoti dekanato jaunimo dieną.
 • Veda jaunimo lyderių seminarą ar jaunimo rekolekcijas.
 • Pristato Lietuvos jaunimo dienas, kelionę į Taizé.
 • Padeda pravesti Alfa savaitgalius sutvirtinamiesiems.
 • Veda lytiškumo ugdymo savaitgalius sutvirtinamiesiems.
 • Padeda ieškoti finansų, rašyti projektus.

4. Bendradarbiauja su LVK Jaunimo pastoracine taryba ir drauge organizuoja:

 • Lietuvos jaunimo dienas; (LJD);
 • Pasaulio jaunimo dienas;
 • Lietuvos jaunimo sielovados forumą;
 • dalyvauja bendruose LVK Jaunimo pastoracinės tarybos susirinkimuose.

5. Bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, kitų vyskupijų (kraštų) jaunimo centrais:

 • Kauno arkivyskupijos kurija;
 • Kauno kunigų seminarija;
 • kitomis arkivyskupijos institucijomis;
 • kitų vyskupijų jaunimo centrais;
 • užsienio partneriais Vokietijoje, Anglijoje.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2013 m. ataskaita | DOC

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2010 m. ataskaita | DOC

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro veiklos 2009 m. ataskaita | DOC