į pirmą puslapį
Temos

Sinodinis kelias arkivyskupijoje

Popiežius Pranciškus kviečia visą Dievo Bažnyčią į Sinodą. Šiuo sušaukimu jis drąsina mus klausti savęs apie sinodiškumą – keliavimą drauge – kaip esminį Bažnyčios gyvenimo ir misijos būdą.

Šioje skiltyje rasite visa, kas susiję su Sinodiniu keliu Kauno arkivyskupijoje – Bažnyčios apmąstymų ir dalijimosi kelione.

Sinodinio kelio arkivyskupijoje koordinatoriai

Kun. Artūras KAZLAUSKAS,  ,

Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ, +370 673 22 346,  

ARKIVYSKUPIJOS DARBO GRUPĖ

Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje DARBO GRUPĖ  >>

Teminių susitikimų medžiaga

I susitikimo tema KELIONĖS BENDRAKELEIVIAI. Visa medžiaga sinodas.katalikai.lt 

ĮVYKIŲ kronika

 

 

Pagrindiniai dokumentai
  • LIETUVOS VYSKUPŲ kreipimasis DĖL SINODINIO KELIO PRADŽIOS sinodas.katalikai.lt
  • VADEMECUM, skirtas Sinodui sinodalumo tema, žr. sinodas.katalikai.lt
  • Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija XVI generalinės ordinarinės vyskupų sinodo asamblėjos PARENGIAMASIS dokumentas, žr. sinodas.katalikai.lt

 

Sinodinis kelias Visuotinėje Bažnyčioje synod.va

Sinodinis kelias Lietuvoje sinodas.katalikai.lt

SINODINIO PROCESO RAKTAŽODŽIAI

BENDRYSTĖ. Savo tautai siūloma sandora Dievas maloningai suburia mus kaip įvairias vieno tikėjimo tautas. Mūsų bendrystės giliausiosios šaknys yra Trejybės meilė ir vienybė. Būtent Kristus sutaiko mus su Tėvu ir suvienija vieną su kitu Šventojoje Dvasioje. Drauge esame įkvepiami Dievo žodžio klausymosi, Bažnyčios gyvosios tradicijos ir remiamės bendru sensus fidei. Mums visiems tenka vaidmuo įžvelgiant ir įgyvendinant Dievo kvietimą savo tautai.

DALYVAVIMAS. Visi, kurie priklauso Dievo tautai – pasauliečiai, pašvęstieji asmenys ir dvasininkai, kviečiami atidžiai ir pagarbiai įsiklausyti vieni į kitus. Toks įsiklausymas sukuria mums erdvę drauge išgirsti Šventąją Dvasią ir kreipia mūsų lūkesčius dėl trečiojo tūkstantmečio Bažnyčios. Dalyvavimas grįstas tuo, kad visi tikintieji yra kompetentingi ir pašaukti tarnauti vieni kitiems iš Šventosios Dvasios gautomis dovanomis. Sinodinėje Bažnyčioje visa labai įvairių narių bendruomenė pašaukta drauge melstis, klausytis, analizuoti, plėtoti dialogą, įžvelgti ir patarti priimant pastoracinius sprendimus, kuo labiau atitinkančius Dievo valią (Tarptautinė teologijos komisija, Syn., 67–68). Dėtinos nuoširdžios pastangos siekiant įtraukti marginalizuotuosius ar tuos, kurie jaučiasi atstumti.

MISIJA. Bažnyčia egzistuoja tam, kad evangelizuotų. Mums niekada nevalia koncentruotis į save. Mūsų misija yra liudyti Dievo meilę visoje žmonių šeimoje. Šiam sinodiniam procesui būdingas gilus misionierinis matmuo. Juo siekiama įgalinti Bažnyčia geriau liudyti Evangeliją, ypač tiems, kuria gyvena mūsų pasaulio dvasiniuose, socialiniuose, ekonominiuose, politiniuose, geografiniuose ir egzistenciniuose paribiuose. Sinodalumas yra būdas, leidžiantis Bažnyčiai vaisingiau atlikti savo evangelizacinę misiją pasaulyje, kaip raugui tarnaujant Dievo karalystės atėjimui.