į pirmą puslapį

Dokumentai apie šeimą ir Santuoką

Visuotinės Bažnyčios dokumentai

Popiežius Pranciškus

Šv. Jonas Paulius II

 • Apaštališkasis paraginimas dėl krikščioniškos šeimos uždavinių šiuolaikiniame pasaulyje FAMILIARIS CONSORTIO (1981 11 22)
  Šis dokumentas yra „Bažnyčios mokymo suma apie šeimos gyvenimą, uždavinius, atsakomybę ir misiją šiuolaikiniame pasaulyje“. Šeima kviečiama atkurti savo tapatybę ir išlikti tuo, kas yra iš prigimties, – giliausia gyvenimo ir meilės bendruomene, turinčia misiją išsaugoti ir perduoti meilę.
 • Enciklika apie žmogaus gyvybės vertę bei neliečiamumą EVANGELIUM VITAE (1995 03 25)
  Šioje enciklikoje – Gyvybės Evangelijoje –supažindinama su Bažnyčios mokymu apie žmogaus vertę, orumą, pateikiama gyvybės bei jos reikšmės samprata. „Gyvybės Evangelija yra visa, ką žmogiškasis patyrimas ir protas sako mums apie žmogaus gyvybes vertę, apie tai, kaip gyvybę priimti, išaukštinti ir suteikti jai atbaigą.“ Atkreipiamas dėmesys į tai, kas mūsų dienomis yra skaudžiausia, kur nepaisoma teisingumo, įvardijami legalūs nusikalstami veiksniai (pvz., abortas, eutanazija).

Popiežiškoji šeimos taryba

 • Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė. Auklėjimo šeimoje gairės (1995 12 08)
  Tai Katalikų Bažnyčios mokymo apie lytiškumą gairės tėvams rengiant vaikus suaugusiųjų gyvenimui kultūroje, kuri nesaugo objektyvių tiesų apie žmogų, pamatinių gyvybės, meilės ir šeimos vertybių.
 • Rengimas santuokos sakramentui (1996 05 13)
  Šventasis Tėvas Jonas Paulius II kalbėjo: „Juo aplinka sudaro didesnių sunkumų pažinti krikščioniškojo sakramento ir santuokos institucijos tiesą, juo labiau reikia stengtis tinkamai rengti santuokinius jų atsakomybei. Ši atsakomybė plaukia iš pačios jos, kaip santuoka grįstos gyvybės ir meilės bendruomenės, prigimties ir misijos saugoti, atskleisti ir perteikti meilę.“ Rengimą santuokai reikia suprasti ir įgyvendinti kaip nuoseklų ir nuolatinį procesą. Jį sudaro trys pagrindiniai etapai: tolimasis, artimasis ir tiesioginis rengimas.
 • Šeima, santuoka ir de facto gyvenimo sąjungos (2000 11 21)
  Bažnyčia šiame dokumente pirmiausia atkreipia dėmesį į santuoką kaip prigimtinę tikrovę. Nagrinėjamas de facto gyvenimo sąjungų socialinis aspektas, jų teisinis pripažinimas, esminis skirtumas tarp santuokos ir de facto. De facto (gyvenimo sąjungos) aprėpia visą daugialypę tikrovę, kuriai būdingas gyvenimas kartu (lytinio pobūdžio) nesusituokus (tai ikivedybiniai lytiniai santykiai, homoseksualų santuokos, laisvi ryšiai...). Dokumente apibrėžiama šeimos tapatybė ir priežastys, dėl kurių valstybė neturi galios paversti de facto sąjungų lygiaverte institucija santuokai. Pateikiami pastoraciniai kriterijai.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos dokumentai
Kauno arkivyskupijos dokumentai

Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimai | PDF

Valstybės dokumentai