į pirmą puslapį

Leidiniai, leidyklos, žiniasklaida

 

„ARTUMA“, VšĮ Caritas leidykla „Artuma“
Steigėjas – Lietuvos Caritas. Nuo 1989 m. leidžia katalikišką mėnraštį šeimai „Artuma“ (iki 1997 m. – Caritas); taip pat leidžia knygų bei įvairios literatūros, daugiausia familistikos, gyvybės kultūros puoselėjimo temomis.
Papilio g. 5, II a.
44279 Kaunas
Tel.  (37) 20 96 83, mob. +307 677 60 970
El. p.
www.artuma.lt

Direktorius ir vyriausiasis redaktorius – diak. Darius CHMIELIAUSKAS
 

„SOTER“
Religijos mokslo žurnalas. Per metus išleidžiami 4 numeriai. Atkurtas 1999 m. Leidėjas – Katalikų teologijos fakultetas VDU.
Gimnazijos g. 7
44260 Kaunas
Tel. (37) 32 24 06
El. p.
vdu.lt

Redakcinės kolegijos pirmininkas – kun. prof. dr. Andrius NARBEKOVAS
Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Birutė OBELENIENĖ
 

„ŽODIS tarp mūsų“, VšĮ „Gyvieji akmenėliai“
Steigėjas – Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“. Įsteigta 1998 m. „ŽODIS tarp mūsų“ – kasdienės liturginių skaitinių meditacijos. Leidžia VšĮ „Gyvieji akmenėliai“ , taip pat rengiantys ir platinantys kitą krikščionišką literatūrą.
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Mob. +370 615 14 072
El. p. ,
www.zodistarpmusu.lt

VšĮ direktorė – Dalė ŠMERAUSKAITĖ
Redaktorė – Asta PETRAITYTĖ
 

„XXI amžius“, VšĮ „Naujasis amžius“
Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis. Įsteigtas 1990 m., leidėjas – VšĮ „Naujasis amžius“.
Papilio g. 5
44275 Kaunas
Tel. (37) 20 77 78
El. p.
www.xxiamzius.lt

Vyriausiasis redaktorius – Romas BACEVIČIUS
 

VšĮ „Marijos radijas“
įsteigtas 2004 m.
Vilniaus g. 5
44281 Kaunas
Informacija tel. (37) 428 409, 
El. p.
www.marijosradijas.lt

Prezidentė – Egidija VAICEKAUSKIENĖ
Administratorė  – Violeta GRAVROCK, mob.  +370 679 43 886 
Programų direktorius –  kunigas Sigitas JURKŠTAS, mob. +370 650 49 106
el. p.
 

VšĮ Katalikų interneto tarnyba
įsteigta 1997 m. Nuo 2019 m. – LVK institucija.
Papilio g. 5 (II aukštas)
44275 Kaunas
Tel. (37) 32 01 21, mob. +370 684 09 029
El. p.
www.kit.lt  www.katalikai.lt

Direktorė – Dalė ŠMERAUSKAITĖ, mob. +370 615 14 072, el. p.