į pirmą puslapį

Vyskupas augziliaras Saulius BUŽAUSKAS

 

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
El. p.

Gimęs 1972 07 19
Kunigas 2008 04 12
Titulinis Castello di Tatroporto vyskupas ir Kauno arkivyskupijos augziliaras 2023 04 22
Arkivyskupo generalinis vikaras 2023 04 25

Gimė 1972 m. liepos 19 d. Garliavoje (Kauno rajonas, Vilkaviškio vyskupija).

1990 m. įstojo į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą. Jį baigė 1998 m. magistro laipsniu. 1997–1998 metais dirbo korespondentu „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje. 1998–2001 m. dirbo vyr. bibliotekininku Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Gyvendamas Vilniuje, įsitraukė į „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės veiklą, 1997–1998 metais lankė Pašaukimo atnaujinimo mokyklą.

2001 m. įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. sausio 20 d. įšventintas diakonu, o 2008 m. balandžio 12 d. įšventintas kunigu ir inkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje.

2008–2014 m. buvo Vilniaus arkikatedros parapijos vikaras.

2011–2019 m. buvo Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos, vėliau tapusios Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija, kapelionas.

2014–2018 m. – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas.

2018–2019 m. tarnavo vikaru Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje.

Dalyvavo išsiskyrusiųjų sielovadoje, Dievo Motinos komandos šeimų judėjime, vaikų ir šeimų stovyklų rengime.

2010–2013 m. bendradarbiavo katalikiškame žurnale „Artuma“. Rašė cikluose „Evangelija mažiesiems“ bei „Šv. Mišios su vaikais“.

Nuo 2019 m. iki 2023 m. buvo „Marijos radijo“ programų direktorius. 

2023 m. vasario 27 d. popiežiaus Pranciškaus paskirtas tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Vyskupo konsekracija vyko  2023 m. balandžio 22 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje. 

2023 m. balandžio 25 d. paskirtas Kauno arkivyskupo generaliniu vikaru.  

 

 

Herbas  |