į pirmą puslapį

Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai

JĖZAUS DRAUGIJOS LIETUVOS IR LATVIJOS PROVINCIJA (SJ)
Jėzaus Draugija (SJ) įkurta 1540 m, Lietuvoje nuo 1569 m. Skaičius Lietuvoje: 3 vyskupai, 37 nariai.
Provincijolas – t. Vidmantas Šimkūnas SJ

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų namai
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas
Tel. (37) 22 16 61
Bažnyčios raštinės mob. 8 640 52 621, el. p.
www.kjb.lt
Kauno arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Namų vyresnysis – t. Aldonas GUDAITIS SJ, el. p.

Kauno namuose: t. Aldonas Gudaitis SJ, Kauno jėzuitų bažnyčios rektorius, Kauno jėzuitų namų vyresnysis, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, t. Antanas Gražulis (Kauno Jono Pauliaus II parapijos rezidentas), t. Kazimieras Juozas Ambrasas SJ (bažnyčios vicerektorius), t. Algirdas Paliokas SJ (bažnyčios vicerektorius), t. Eugenijus Markovas SJ (Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas), t. Vytautas Merkys SJ, t. Jonas Zubrus SJ, t. Ladislovas Baliūnas SJ (Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas), t. Jonas Katulis SJ (Marijampolė Švč. Marijos globos namų kapelionas ), br. Virgilijus Saulius SJ (gimnazijos mokytojas)

KROKUVOS PROVINCIJOS LIETUVOS KAPUCINŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LURDO VIENUOLYNAS (OFM Cap.)
Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų ordinas (OFM Cap.) įkurtas 1528 m., Lietuvoje nuo 1928 m. Skaičius Lietuvoje: 5 amžinųjų įžadų broliai.
Provincijolo atstovas Lietuvoje – kun. br. Tomasz Pilch OFM Cap.

Kauno namai
R. Kalantos g. 38, 52492 Kaunas
Tel. (37) 45 30 28
El. p.
www.kapucinai.lt

Gvardijonas – kun. br. Tomasz Pilch OFM Cap.
El. p.
Namų vikaras – kun. br. teol. dr. Vincentas TAMOŠAUSKAS OFM Cap.

Kauno namuose: kun. br. Tomasz Pilch OFM Cap., kun. Andrzej BINIEK OFM Cap., kun. Valdemar MICHALOVSKI OFM Cap. (parapijos klebonas), kun. Michal FERENC OFM Cap.

KUNIGŲ MARIJONŲ LIETUVOS ŠV. JURGIO PROVINCIJA (MIC)
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija (MIC) įkurta 1673 m., Lietuvoje nuo 1750 m. Skaičius Lietuvoje: 11 brolių.
Provincijos vyresnysis – kun. Andrius ŠIDLAUSKAS MIC

Kauno vienuolynas
Laisvės al. 101A, 44291 Kaunas
Tel./faks. (37) 22 99 65, mob. 8 603 908 17

Vyresnysis – kun. Tomas Miliauskas MIC
El. p.

Kauno namuose: kun. Tomas Miliauskas MIC, kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC, br. Giedrius Bakūnas MIC

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJA (OFM)
Mažesniųjų brolių ordinas (Ordo Fratrum Minorum – OFM) įkurtas 1209 m., Lietuvoje nuo 1251 m. Skaičius Lietuvoje: 1 vyskupas, 43 broliai.
Provincijos ministras – br. kun. Algirdas MALAKAUSKIS OFM,
mob. 8 615 797 95, el. p.
www.ofm.lt

Kauno Šv. Jurgio konventas
Papilio g. 9, 44275 Kaunas
Tel. (37) 22 46 59, faks. (37) 22 48 43

Gvardijonas – br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, studentų magistras
mob. 8 682 602 27, el. p.

Kauno konvente: br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM (gvardijonas, studentų magistras), br. kun. Juozapas Marija Žukauskas (vienuolyno vikaras, laikinųjų įžadų vicemagistras, Kauno ir Vilkaviškio regiono dvasinis asistentas, Kauno Šv. Klaros globos namų kapelionas), br. diak. Linas Voročinskis OFM (namų vikaras, „Domus Pacis“ direktorius).