į pirmą puslapį

Kurija, institucijos, centrai ir tarnybos

Arkivyskupijos kuriją sudaro institucijos bei asmenys, padedantys ordinarui vadovauti arkivyskupijai. 

Arkivyskupo paskirtas generalvikaras padeda jam valdyti arkivyskupiją. Kurijos kancleris prižiūri, tvarko ir archyvuoja kurijos aktus.

Arkivyskupijos tribunolas nagrinėja šventimų ir santuokų negaliojimo bylas, nusižengimus bažnytinei teisei. Bažnytinio meno komisija vertina bažnyčių statybos bei rekonstrukcijos projektus, taip pat prižiūri arkivyskupijos bažnytinio meno paminklus. Ekonomo tarnyba eksploatuoja ir prižiūri Kauno arkivyskupijos kurijos jai patikėtą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Informacijos tarnyba rūpinasi informacijos apie bažnytinio gyvenimo įvykius sklaida, informuoja žiniasklaidą apie arkivyskupijos ganytojų skelbiamus dokumentus, institucijų, parapijų bei kitų bažnytinių organizacijų veiklą.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras koordinuoja religinio ugdymo bei katechetinę veiklą. Šeimos centras vykdo įvairias šeimos ugdymo programas, organizuoja bei palaiko savitarpio paramos grupes bei klubus. Jaunimo centras plėtoja ir stiprina jaunimo pastoraciją, remia jaunimo veiklą dekanatuose ir parapijose, skatina bendradarbiavimą tarp jaunimo grupių. Kauno arkivyskupijos Caritas vykdo socialinius bei karitatyvinius projektus, vienija arkivyskupijoje veikiančias parapijų bei organizacijų Caritas grupes. Katalikų evangelizacijos centras koordinuoja maldos grupių bei bendruomenių evangelizacinę veiklą, organizuoja seminarus bei konferencijas.

Kauno arkivyskupijos muziejus apima Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinį butą ir Bažnytinio meno skyrių. Kauno arkivyskupijos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais organizuota kredito įstaiga. Katalikų interneto tarnyba prižiūri ir plėtoja oficialiąją Katalikų Bažnyčios Lietuvoje interneto svetainę www.katalikai.lt ir kuria bei administruoja kitus katalikų tinklalapius.