į pirmą puslapį

Programos

Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“

Koordinatorius – vad. mgr. Martynas ASAKAVIČIUS

Tikslas – jaunimo rengimas šeimai. Programa siekiama padėti jauniems žmonėms suvokti savo lytiškumą, auginti brandesnį požiūrį į meilę, paskatinti juos prisiimti atsakomybę už savo elgesį.

Lankomasi mokyklose, universitetuose, įvairiuose arkivyskupijos renginiuose, kur diskutuojama su jaunimu jam aktualiais meilės, draugystės, bendravimo, gyvybės, aborto ir kitais klausimais.

Krizinio nėštumo programa

Koordinatorė – socialinė darbuotoja soc. d. mgr. Aušra BAČĖNĖ

Tikslas – padėti moterims ir šeimoms, išgyvenančioms krizę dėl nėštumo, taip pat netekus kūdikio dėl aborto, persileidimo, priešlaikinio gimdymo ar gimus kūdikiui su negalia. Tai pirma Lietuvoje profesionali programa, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas negimusiam žmogui bei jo tėvams. Kreiptis tel. (37) 32 11 22.

Vaikų dienos centras

Koordinatorė – socialinė darbuotoja soc. d. mgr. Žaneta ŠIMKIENĖ

Grupinių užsiėmimų metu ugdomi vaikų socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai, lavinamas kūrybiškumas. Kai kuriems vaikams suteikiama parama būtiniausiomis mokyklinėmis priemonėmis, medikamentais, vitaminais, perkami transporto bilietai, kad jie galėtų atvykti į Šeimos centrą. Taip pat vaikai lanko muziejus, kultūros įstaigas, vyksta į ekskursijas, organizuojamos šventės. Siekiant skatinti vaikų kūrybinius gebėjimus ir fizinį aktyvumą organizuojamos išvykos į gamtą, sportiniai žaidimai. Edukacinių užsiėmimų metu vaikai mokosi įvairių amatų. Nuo 2005 m. VDC-146 projektą remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Šeimos ugdymo ir palaikymo programa

Programa siekiama stiprinti ir ugdyti šeimas per įvairius projektus, renginius, parapijų ir dekanatų Šeimos centrų/sekcijų stiprinimą. Teikiamos individualios psichologo, socialinio darbuotojo, natūralaus šeimos planavimo specialisto konsultacijos šeimoms ir asmenims. 2020–2021 m. vykdomas projektas „Šeimų ugdymas ir pagalba išgyvenantiems krizę“, kurį remia LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priklausomybių konsultavimas

Priklausomybių konsultantė eduk. mgr. Virginija BLAŽEVIČIENĖ konsultuoja nuo alkoholio (narkotikų, lošimo, santykių) priklausomus asmenis ir jų artimuosius. Būtina registracija mob. 8 611 11 916