į pirmą puslapį

Vyskupas Rimantas NORVILA

1957 * 1991 * 1997 *
  • Kauno arkivyskupijos augziliaras 1997–2012 m., generalvikaras 1999–2002 m. (nuo 2002 m. Vilkaviškio vyskupas)
 Vyskupas Rimantas NORVILA (gim. 1957)

Gimė 1957 m. gruodžio 2 d. Kauno r. Baigęs Kauno 26-ąją vidurinę mokyklą, 1975 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą. 1976 m. buvo pašauktas į sovietų armiją. 1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1991 m. įšventintas į kunigus. Dirbo vikaru Kauno arkikatedroje, Vilijampolės ir Kristaus Prisikėlimo parapijose. 1993 m. kardinolo V. Sladkevičiaus paskirtas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu. Aktyviai dalyvavo rengiantis Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II sutikimui Lietuvoje. 1995–1997 m. studijavo Romoje.

1997 m. gegužės 28 d. popiežiaus Jono Pauliaus II nominuotas Kastro vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupo augziliaru. 1997 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius įšventino Rimantą Norvilą vyskupu. 1997–2001 m. ėjo ir Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. Nuo 1999 m. generalvikaras. Nuo 2002 m. sausio 5 d. Vilkaviškio vyskupas.