į pirmą puslapį

Kiti judėjimai ir bendruomenės

Tarptautinių naujųjų bažnytinių judėjimų ar bendruomenių padaliniai Lietuvoje:

Lietuviškos kilmės naujieji bažnytiniai judėjimai ar bendruomenės:

 

„TIKĖJIMAS IR ŠVIESA“
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės Lietuvoje veikia nuo 1991 m. Pasauliniam judėjimui (įk. 1971 Lurde, Prancūzijoje, įkūrėjai – J. Vanier, M.-H. Mathieu) priklausančios bendruomenės jungia šeimas, auginančias žmones su protine negalia ir jų draugus į šeimynišką, visokeriopo palaikymo bendrystę.
Lydintis vyskupas – kard. Audrys Juozas BAČKIS
Koordinatorė Lietuvoje –  Audronė CIBULSKYTĖ, mob. +370 678 27 162
el. p.
Bendruomenės Kauno arkivyskupijoje:
 • „Aušros žvaigždė“ (prie Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos), įkurta 1992 m. Agnė LUKŠEVIČIŪTĖ, mob. +370 678 29820 el. p. . Kapelionas – kun. Erastas MURAUSKAS.
 

Judėjimas „SUTUOKTINIŲ SUSITIKIMAI“
„Sutuoktinių susitikimai“ – tai tarptautinis tikinčiųjų judėjimas, skirtas poroms, norinčioms geriau pažinti vienam kitą, atnaujinti tarpusavio ryšį ir meilę.
Visa ko pradžia yra „Sutuoktinių susitikimų“ savaitgalis – tai vienas kitam padovanotas laikas. Sutuoktiniai kviečiami pabėgti nuo rutinos, išgirsti, suprasti vienas kitą, dalytis, kartu atrasti santuokos grožį ir prasmę.
Savaitgalio rekolekcijų programą veda trys arba keturios sutuoktinių poros, kurias palydi kunigas. Ši komanda savo liudijimais padeda dalyvaujantiems atgaivinti, praturtinti tarpusavio ryšį, naujai išgyventi dialogą ir suvokti Dievo planą santuokai.
Poros, dalyvavusios savaitgalyje, kviečiamos jungtis į grupes ir kartu su bendruomene pratęsti dialogo kelią. Porekolekciniai susitikimai vyksta kartą per mėnesį Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose.
Atsakingieji Kaune – Indrė ir Ignas KAVALIŪNAI
el. p.
 

KANOS ŠEIMŲ BENDRUOMENĖ
Kanos šeimų bendruomenė Lietuvoje nuo 2004 m. Tai „Chemin Neuf” bendruomenės (Prancūzija) misijų šeimoms dalis. Kanos šeimų bendruomenės veikia daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Pagrindinė misija – augti poroje, kartu meldžiantis, dalyvaujant bendruomenės susitikimuose ir rekolekcijose.
Atsakingieji Kaune – Eglė ir Tomas STAŠKŪNAI, mob. +370 652 16 202
 

Kauno „ARKOS“ BENDRUOMENĖ (asociacija)
 
Pienių g. 3
47457 Kaunas
El. p.

Vadovė –  Rūta LAŠAITĖ, mob. 8 682 384 33
Kapelionas – kun. Sigitas JURKŠTAS, mob. +370 608 79 703
 

MARIJOS LEGIONAS
Lietuvoje nuo 1992 m. Pasauliečių apaštalavimo draugija, dirbanti vienybėje su Dievo Motina Marija.
MARIJOS LEGIONO Kauno Comitium (nuo 2003 m.)
Rotušės a. 7
44280 Kaunas
Tel. (37) 22 99 61
Dvasios vadas
Pirmininkė – Daina BARAUSKIENĖ, mob. (686) 618 48,
el. p.
Padaliniai Kauno arkivyskupijoje:
 • I dekanato Curia, dvasios vadas – kun. Tomasz Pilch OFM Cap., tel. (37) 45 30 28, pirmininkė – Regina KLIMKIENĖ, tel. (37) 76 61 46.
 • Ukmergės dekanato Curia,  pirmininkė Stasė KARVELIENĖ, tel. (340) 52 259
 

„MOTINOS MALDOJE“
Maldos judėjimas, prasidėjęs Anglijoje, Lietuvoje gyvuoja nuo 2000 m. Parapijose, namuose motinų grupelės meldžiasi už savo ir viso pasaulio vaikus.
Grupės Kauno arkivyskupijoje:
 • Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje, ats. Ona Butrimavičienė, mob. +370 654 791 23
 • Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje, ats. Brigita, mob. +370 687 941 90
 • Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, ats. Silvija, mob. +370 612 715 16
 • Kauno Pal. J. Matulaičio parapijoje, ats. Rūta, mob. +370 610 369 27
 • Kauno Jėzuitų rektorate, ats. Nida, mob. +370 645 927 13
 • Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijoje, ats. Inga, mob. +370 686 049 36
 • Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektorate, ats. Edita, mob. +370 687 844 32
 

NAZARETO ŠEIMŲ judėjimas
Lietuvoje nuo 2001 m. Tai tarptautinė Nazareto šeimų judėjimo (įkurtas Lenkijoje 1985 m.) dalis. Rengia rekolekcijas šeimoms (Šiluvoje ir Lenkijoje). Skirta brandinti asmeniniam tikėjimui, apaštalavimui.
Atsakingieji Kaune – Eugenijus ir Violeta MAČIUKAI, mob. +370 699 15 755,
el. p.
Kapelionas – kun. Audrius MARTUSEVIČIUS
Grupės Kauno arkivyskupijoje:
 • Karmelitų parapijoje
 • Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje.
 

NEOKATECHUMENŲ bendruomenė KELIAS
Susikūrė Ispanijoje, Madride, 1962 m. kaip lūšnyno bendruomenė. Dabar pasaulyje veikia 15 tūkst. bendruomenių. Lietuvoje veikia nuo 2005 m.
Bendruomenės Kauno arkivyskupijoje:
 • Prie Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos. Atsakinga – Jūratė KIRSTUKIENĖ, mob. +370 612 47 4 97
 

DIEVO MOTINOS komandos
Dievo Motinos komandos – tai santuokinio dvasingumo judėjimas Katalikų Bažnyčioje, į jį įsitraukia susituokusios poros, kurios tiki krikščioniškosios santuokos idealu.
Atsakingoji pora – Mindaugas ŠEDYS ir SEVERINA ŠEDIENĖ,
mob. +370 604 95 698, mob. +370 611 37 008,
el. p.
Dvasinis palydėtojas – arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS
 

EUCHARISTIJOS BIČIULIAI
Dvasinio ugdymo ir ugdymosi bei maldos sąjūdis
Atsakingoji už ryšius – Loreta ABRAITIENĖ
Dusetų g. 3
50168 Kaunas
Tel./faks. (37) 73 40 55
 

EVANGELIZACINĖ BENDRUOMENĖ „NAUJOJI SANDORA“
Įkurta 1998 m. Katalikų pasauliečių bendruomenė, kurios misija – gyventi Evangelija ir skelbti ją. Vizija – meldžiantis, šlovinant, švenčiant Liturgiją, dalijantis gyvenimu bei tikėjimu, būti pranašišku vilties ženklu, liudijančiu šiuolaikinei visuomenei prisikėlusį Kristų.
A. Jakšto g. 4
44281 Kaunas
Mob. +370 687 71 192
El. p.
 

KATALIKŲ BENDRUOMENĖ „GYVIEJI AKMENYS“
Įkurta 1992 m. Katalikų pasauliečių bendrija, kurios misija – evangelizacijos, Atsinaujinimo dienos, pagalba maldos grupėms, dvasinio formavimo seminarai ir kursai.
Vilniaus g. 3
44281 Kaunas
Tel./faks. (37) 32 25 80, +370 680 10 076
El. p.
Koordinatorė – Rūta ŠALAŠEVIČIENĖ
 

SIELOVADOS BENDRUOMENĖ „GAILESTINGUMO VERSMĖ“
Tai katalikų pasauliečių bendruomenė, kuri dalyvauja Katalikų Bažnyčios sielovadoje. Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius 2012 m. gruodžio 19 dienos dekretu patvirtino sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ įsteigimą. Bendruomenė savo misija laiko Evangelijos dvasia skelbti gailestingąją ir gelbstinčiąją Jėzaus Kristaus meilę tarp pakrikštytųjų. Veiklos vizija – dalyvauti Katalikų Bažnyčios sielovadoje, pagelbėti žmogui spręsti dvasines ir psichologines problemas krikščioniškųjų vertybių šviesoje. Dabartinė bendruomenės veikla: vidinio išgydymo pamaldų organizavimas ir tarnavimas jose, sielovadinių vidinio išgydymo programų vedimas, individualus konsultavimas, laida „Jėzaus žaizdomis išgydyti“ Marijos radijuje, vidinio išgydymo rekolekcijų organizavimas ir vedimas, seminarų ir konferencijų rengimas, užtarimo maldos tarnystė įvairiose krikščioniškuose renginiuose.
A. Jakšto g. 4
44281 Kaunas
Mob. +370 699 64 631
El. p.
Vadovė – Vilma Gertrūda KARVELIENĖ
 

ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJOS grupės
Kauno arkivyskupui S. Tamkevičiui dekretu paskelbus, nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija Kaune pradėta nuo 2005 m. lapkričio 5 d. Įkūrus pastovios adoracijos vietų ir daugiau, ilgainiui prie jų susiformavo įsipareigojusiųjų adoruotojų grupės, joms organizuojamos dvasinio susikaupimo ir ugdymo dienos.
Nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija vyksta:
 • Kauno Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje (Vilniaus g. 31).
  Koordinatorė – ses. Morta Ona Žilinskaitė SJE, mob. +370 621 63 318.
 • Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos namų koplyčioje (Vilniaus g. 11).
  Koordinatorė – ses. Pranciška BUBELYTĖ, mob. +370 650 76 520.
Atskirais laikotarpiais Švč. Sakramento adoracija vyksta:
 • Kauno arkikatedros bazilikos Švč. Sakramento koplyčioje (Vilniaus g. 1).
  Koordinatorė – ses. Morta Ona Žilinskaitė SJE, mob. +370 621 63 318.
 • Kasdien nuo 9 iki 18 val.
 • Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Aukštaičių g. 6).
  Koordinatorė – Kristina JASILIONIENĖ, mob. +370 684 77 374.
 • Pirmadieniais–penktadieniais nuo 9 iki 16 val.
 • Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje (M. Jurgaičio a. 2).
  Koordinatorė –
 • Trečiadieniais ir ketvirtadieniais po 12 val. šv. Mišių iki 16 val.
  Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių iki 12 val.
  Kiekvieno mėnesio 13 d. (Marijos dieną) po 10 val. šv. Mišių iki 16 val.
  Rugsėjo 8–15 d. (Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų metu) nuo 11 iki 21 val.
 

ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMAI
Bendruomenė susikūrusi Jono Pauliaus II piligrimų centro savanorių iniciatyva.
Vilniaus g. 1 / M. Valančiaus g. 4
44279 Kaunas
Mob. 8 686 152 25, el. p.
Vadovas – Mantas KURAITIS