į pirmą puslapį

2016 m. KAKC renginių planas

Jei nenurodyta kitaip, renginys vyksta KAKC salėje.

Informacija atnaujinta 2016

Periodiniai renginiai ir nuolatiniai užsiėmimai
  • 1–2 kartus per mėnesį vyksta kvalifikaciniai seminarai mokytojams ir katechetams;
  • kartą per mėnesį vyksta Kauno miesto tikybos mokytojų metodinio būrelio susitikimai;
  • kas 1–2 mėnesius vyksta vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams programos darbo grupės susitikimai;
  • du kartus per metus vyksta Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų metodinės tarybos posėdžiai;
  • du kartus per semestrą vyksta VDU KTF religijos pedagogikos praktikos vadovų susitikimai;
  • konsultuojami mokytojai, katechetai ir studentai.
2016 m. kalendorius 
Rugsėjis
  • 9 d. 13 val. Kvalifikacinis seminaras „Šeimos įtaka 9–10 m. vaiko krikščioniškam ugdymui". Lektoriai doc. dr. Artūras Lukaševičius, teol. lic. ses. Justina Jūratė Gruodytė.
  • 10 d. 15.30 val. Metodinis renginys „Mokytojo gailestingumas“ Šiluvos piligrimų informacijos centre. Lektorius kun. Artūras Kazlauskas.
  • 16 d. 13 val. Kvalifikacinis seminaras „Paauglių krikščioniškojo tikėjimo modelio atnaujinimas neformaliame ugdyme". Lektorius doc dr. Artūras Lukaševičius, KAJC vadovė Agnė Grigaitytė, Valdonė Minciūtė.
  • 26–27 d. 13 val. Kvalifikacinis seminaras „Katalikų Bažnyčios istorijos ir Biblijos panoramų taikymas perduodant tikėjimą". VDU KTF aula, Gimnazijos g. 7. Lektorius kun. Hernanas Pereda Bullrichas CPCR , Ispanija