į pirmą puslapį

Suaugusiųjų katechezės tarnyba

Raštinė
Papilio g. 5 (II aukštas)
44275 Kaunas
Tel. (37) 32 25 83
El. p.
www.kaunoarkivyskupija.lt/kaskt

Visi susitikimai vyksta tame pačiame pastate
Papilio g. 5 (III a.)
Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje

Sužadėtinių katechezės programos koordinatorius – šeimot. mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS, mob. 8 685 36 487

Suaugusiųjų katechumenato programos vadovas – teol. dr. Artūras LUKAŠEVIČIUS
Dvasinis asistentas – kun. teol lic. Evaldas VITULSKIS, Kauno arkikatedros administratorius
Bendradarbiai:  Renata LAURINAVIČIŪTĖ, Alvydas RAKAUSKAS, teol. lic. Inga RAKAUSKIENĖ, Rūta ŠALAŠEVIČIENĖ, šeimot. mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS

Jaunimo katechezės programos vadovai:
   ses. Liucija GRYBAITĖ FMA,
   šeimotyros mgr. Antanas ŠALAŠEVIČIUS, mob. 8 685 36 487

Aktualijos
Svarbiausių įvykių kalendorius

Katechumenų rekolekcijos

Programos
Teminis susitikimų tvarkaraštis-skelbimas PDF
> Susitikimai 2017 m. rugsėjis – 2018 m. liepa

Sužadėtinių katechezės programa

Programą sudaro aštuoni susitikimai itin svarbiomis krikščioniško gyvenimo temomis:

 • Tikėjimo kelionė. Aš ir Kristus
 • Bažnyčia ir jos misija
 • Sakramentų prasmė ir aktualumas
 • Psichologinė darna šeimoje
 • Bendravimo ypatumai šeimoje
 • Krikščioniškas požiūris į lytiškumą
 • Natūralus šeimos planavimas
 • Išpažintis
 • Eucharistijos slėpinys
 • Santuokos sakramentas
 • Šeima – namų bažnyčia
 • Malda ir šventumas

Susitikimai vyksta pirmadieniais, trečiadieniais bei ketvirtadieniais 18.00–19.30 val. Registracija nuo 17 val. II a. foje. Rugpjūčio mėn. atostogaujame.

Kviečiame dalyvauti:

 • besirengiančius santuokai sužadėtinius (dalyviai registruojami, išduodami baigimo pažymėjimai),
 • besirengiančių Krikštui vaikų tėvus ir krikštatėvius,
 • pageidaujančius geriau pažinti Bažnyčios mokymą apie krikščionišką Santuoką visus geros valios žmonės,
 • teologijos studentus, seminaristus ir besirengiančius šeimų pastoracijai.

Sužadėtinius, nepriėmusius Sutvirtinimo sakramento, kviečiame lankyti katechumenatą. kuris vyksta antradieniais 19.00–20.30 val.

Suaugusiųjų katechumenatas

Katechumenatas – oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta žmonėms, norintiems pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas – pradėti ją keliauti.

Programa trunka maždaug 9 mėnesius, ji prasideda rugsėjo viduryje ir baigiasi po Sekminių.

Susitikimai vyksta antradieniais 19–20.30 val.

Kviečiame dalyvauti:

 • suaugusiuosius besirengiančius Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui ir Santuokai,
 • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
 • jaunas šeimas, išsiskyrusius, našlius, etc.,
 • netikinčius ir nusivylusiuosius gyvenimu,
 • kunigus, vienuolius, seminaristus, studentus ir pastoracijos darbininkus.

Jaunimo katechezės programa

Susitikimai vyksta nuo spalio mėnesio iki Sekminių kiekvieną antradienį 17–18.30 val.

Kviečiame dalyvauti jaunuolius nuo 13–19 metų:

 • norinčius pasirengti Krikštui, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui,
 • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį,
 • netikinčius ir ieškančius gyvenimo prasmės.
Apie suaugusiųjų katechezės tarnybą

Evangelizacinio pobūdžio susitikimai su jaunavedžiais ir suaugusiais katechumenais prasidėjo 1994 m. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Tokių susitikimų iniciatorius buvo tuometinis bažnyčios rektorius kun. br. Astijus Kungys OFM. Nuo 1997-ųjų iki 2009 m. vidurio susitikimai vyko Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. 2002 m. buvo pradėtos Suaugusiųjų katechumenato ir jaunimo katechezės programos. 2009 m. rudenį tarnyba įsikūrė Papilio g. 5.

Vidutiniškai per metus Sužadėtinių katechezės programoje dalyvauja apie 1000 žmonių, dauguma kauniečiai. Suaugusiųjų katechumenato programoje vidutiniškai dalyvauja apie 70 žmonių, jaunimo katechezės užsiėmimuose – 30 jaunuolių iki 19 metų.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2017 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2013 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2012 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos veiklos 2011 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2010 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2009 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2008 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2007 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2006 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Sužadėtinių katechezės mokyklos veiklos 2005 m. ataskaita | DOC