į pirmą puslapį

Vyskupas Romualdas KRIKŠČIŪNAS

1930 * 1954 * 1969 * 2010
  • Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1969–1973 m. (sykiu ir Vilkaviškio vyskupijos)
 Vyskupas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930–2010)

Gimė 1930 m. liepos 18 d. Kaune, pašto tarnautojų šeimoje. 1937–1941 m. mokėsi Kauno „Saulės“ pradžios mokykloje. 1941–1950 m. mokėsi Kauno m. VI gimnazijoje ir ją baigė.

1950–1954 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Ją baigęs 1954 m. įšventintas kunigu ir paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru. Nuo 1959 m. paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu 1959–1963 m. Laterano universitete Romoje apgynė bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 1963–1964 m. ir 1965–1967 m. lydėjo Lietuvos hierarchus į Vatikano II Susirinkimą. 1969 m. vasario 3 d. paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaru. 1969 m. popiežiaus Pauliaus VI lapkričio 7 d. nominuotas tituliniu Amajos vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaru. 1969 m. gruodžio 21 d. Kauno arkikatedroje vyskupo J. Matulaičio-Labuko konsekruotas vyskupu.

Iki 1973 m. buvo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1973 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, šias pareigas ėjo iki 1983 m. Nuo 1983 m. vyskupas emeritas. Gyveno Kaune. Mirė 2010 m. lapkričio 2 d., palaidotas prie mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios Kaune.