į pirmą puslapį

Kanauninkas Juozapas STANKEVIČIUS

1903 * 1930 * 1974
  • Kauno arkivyskupijos valdytojas 1947–1965 m. (sykiu 16 metų administravo Vilkaviškio ir 8 metus Kaišiadorių vyskupiją)
 Kanauninkas Juozapas STANKEVIČIUS (1903–1974)

Gimė 1903 m. kovo 19 d. Griškabūdžio vlsč. Mokėsi Gražiškiuose, Kudirkos Naumiestyje, Kretingoje, Vokietijoje. Baigęs Kauno kunigų seminariją 1930 m. įšventintas kunigu. Po metų gavo teologijos licenciato laipsnį. Dėstė seminarijoje, dirbo kapelionu, parengė 5–8 gimnazijų klasėms tikybos vadovėlius: „Dievas“,„ Kristus“, „Bažnyčia“, „Dora“. Redagavo „Mūsų laikraštį“ (1932–1934). 1938-1940 m. „Angelo sargo“ organizacijos dvasinis vadovas.

1947 m. vasario 5 d. vyskupijų valdytojų išrinktas Kauno arkivyskupijos valdytoju. 1947 m. liepos 10 d. vyskupijų valdytojų susitikime pristatė programą kunigams, pasisakančią prieš ginkluotą pasipriešinimą. 1953 m. įgijo teologijos daktaro laipsnį. Dalyvavo Vatikano II Susirinkime. Nuo 1958 m. Kauno arkivyskupijos kanauninkas. 1965 m. atsisakęs valdytojo pareigų, kuriose nuosekliai laikėsi Bažnyčios sugyvenimo su sovietų valdžia politikos, buvo paskirtas Prisikėlimo parapijos Kaune altaristu su vikaro teisėmis. Mirė 1974 m. lapkričio 4 d. Palaidotas prie Kauno arkikatedros.