į pirmą puslapį
Kurija, institucijos, centrai ir tarnybos

Caritas

Raštinė
A. Jakšto 4
44279 Kaunas
Tel. (37) 20 90 11 , mob. 8 673 22 327
El. p. ,
kaunas.caritas.lt

Kauno arkivyskupijos Carito pirmininkas – Kauno arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ

Direktorius – Arūnas KUČIKAS

Apie Caritas

Caritas – katalikiška organizacija, padedanti į vargą patekusiems išsaugoti jų orumą, nepriklausomai nuo religijos, lyties, tautybės, amžiaus. Carito veikloje dirba savanoriai, kurie myli Dievą, artimą ir yra pasiruošę padėti už save silpnesniam.

Kauno arkivyskupijos Carito tikslas – vykdyti karitatyvinę ir socialinę misiją tarnaujant vargšams. 

Nuo 1989 m. veikianti arkivyskupijos Caritas organizacija vienija Kauno arkivyskupijos parapijų, draugijų, kongregacijų, įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų Carito grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Carito grupės veikia beveik visose Kauno arkivyskupijos parapijose.

Arkivyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas organizacijos didžiausią dėmesį skiria vaikų, jaunimo, vienišų senelių globai. Kauno arkivyskupijos Carito veikloje darbuojasi 450 karitiečių savanorių.

Dekanatų Carito atsakingųjų ir jų kontaktų ieškokite Dekanatų puslapiuose.

Veikla

1. Pagalba vargšams

Į vargą patekusiems žmonėms pirmiausia reikia maisto, drabužių. Tai benamiai, seneliai, neturintys globėjų, neįgalieji, grįžę iš įkalinimo vietų, pamaitinami šiltu maistu. Lėšas suaukoja parapijų tikintieji, prisideda atskiri rėmėjai, savivaldybė.

Vargšų maitinimas (darbo dienomis)

 • „Sriubos“ valgykla (Partizanų g. 5, Kaunas), atsakingas asmuo – R. VELIČKIENĖ; maitinama apie 500 asmenų.
 • Maitinimo punktas (Petrašiūnų parapija, R.Kalantos 38, Kaunas); atsakingas asmuo – I. STANČIAUSKAITĖ; maitinama apie 200 asmenų.

Vaikų maitinimas (savaitgaliais)

 • Palemono parapija (Marių 20, Kaunas); atsakingas asmuo – D. BALTAITIENĖ, maitinama 30;
 • Pal. J. Matulaičio parapija (Žeimenos 6, Kaunas); atsakingas asmuo – E. ANTANAVIČIENĖ, maitinama 30;
 • Vilijampolės parapija (Panerių 72, Kaunas); atsakingas asmuo – A. KAVALIAUSKIENĖ, maitinama apie 35.
2. Parama šeimoms

Projektas „Globa per atstumą“, atsakingas asmuo – D. STANIULEVIČIENĖ, remiama 20 šeimų.
Tai bendras Prahos Caritas ir Kauno Caritas prjektas, suteikiantis vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose, galimybę mokytis, vystyti savo gabumus, bendrauti su savo rėmėjais.

3. Rūpinimasis seneliais ir neįgaliaisiais

Gailestingojo samariečio pavyzdžiu karitiečiai patarnauja vienišiems seneliams, neįgaliesiems. Jų dvasinė ir materialinė parama suteikia gyvenimo džiaugsmą ir viltį. Kauno arkivyskupijoje kasmet aplankoma apie 600 asmenų. Karitiečiai savanoriai dirba ir parapijų senelių namuose.

Senelių namai

 • Kauno Šančių parapijos savarankiško gyvenimo namai (Juozapavičiaus 60A); atsakingas asmuo – ses. A. ŠIUGŽDINYTĖ FDSJ, gyvena 12;
 • Rumšiškių parapijos senelių namai (J. Aisčio g. 4); atsakingas asmuo – I. KARPAVIČIENĖ, gyvena 18;
 • Krakių parapijos savarankiško gyvenimo namai (Basanavičiaus g. 8); atsakingas asmuo – ses. J. PRIALGAUSKAITĖ, gyvena apie 10.
 4. Rūpinimasis beglobiais vaikais

Vienas iš šių dienų iššūkių – beglobiai vaikai. Caritas per vaikų dienos centrus ateina šiems vaikams į pagalbą. Nemokamai teikiamos dienos priežiūros paslaugos vaikams iš rizikos grupės šeimų. Čia vaikai ir paaugliai paruošia pamokas, pamaitinami, formuojami vertybiniai įgūdžiai per įvairią veiklą. Vaikams, patiriantiems prievartą ir turintiems bendravimo ar kitokių sunkumų, teikiama psichologinis konsultavimas, konsultuojama ir vaikų tėvai.

Kadangi dienos centruose dirba nepakankamai specialistų, darbo krūviu pasidalijama su savanoriais: Kauno aukštųjų mokyklų studentais, praktikantais. Savanoriai yra atrenkami ir vietoje apmokomi.

Vaikų dienos centrai

 • Senamiesčio vaikų dienos centras (Daukšos g. 52/14, Kaunas); atsakingas asmuo – J. EIDUKEVIČIŪTĖ, globojama 50 vaikų;
 • Šančių (Juozapavičiaus g. 60A, Kaunas); atsakingas asmuo – V. LYSKA, globojama 30 vaikų;
 • Palemono (Marių g. 20, Kaunas); atsakingas asmuo – ses. D. BUČINSKAITĖ FMA, globojama 20 vaikų;
 • Žaliakalnio (Žemaičių g. 85, Kaunas); atsakinga ses. L. LUKOŠEVIČIŪTĖ FDSJ;
 • Ruklos (Rukla 14-1, Jonavos r.); atsakinga – V. NOREIKIENĖ, globojoma per 110 vaikų;
 • Jonavos vaikų dienos centras (Vilniaus g. 13, Jonava); atsakinga – S. DAUBARIENĖ, globojami 25 vaikai;
 • Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vaikų dienos centras (Didžioji 21, Kėdainiai); atsakinga – Ž. PRANEVIČIŪTĖ, globojami 25 vaikai.

Veiklos ataskaitos 

Kauno arkivyskupijos Caritas veiklos 2013 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Caritas veiklos 2012 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Caritas veiklos 2010 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Caritas veiklos 2009 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Caritas veiklos 2008 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Caritas veiklos 2007 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Caritas veiklos 2006 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Caritas veiklos 2005 m. ataskaita | DOC