į pirmą puslapį

KAJC veiklos strategija, kryptys ir temos

METINIAI renginiai

 • Jaunimo susitikimų diena. Renginys skirtas paaugliams nuo 13 metų. Nuo vienų LJD iki kitų praeina ilgas laiko tarpas, o jaunimui patinka dalyvauti didesniuose renginiuose, kuriuose jie pamato daug tikinčių bendraamžių. Pirmoje dalyje vyksta paskaitos, užsiėmimai, darbo grupės, šlovinimas, žaidimai; vakarinėje dalyje – šokiai ir linksmybės klube arba kitokioje erdvėje. Šis renginys vyksta du kartus per metus, rudenį ir pavasarį. Jau vyko penkios susitikimų dienos, į jas atvyksta apie 500 žmonių ne tik iš Kauno, bet ir iš visos Lietuvos.
 • Vasaros stovykla „Esi vertas daugiau“. Stovykla skirta paaugliams nuo 13 metų, tačiau labiausiai orientuojamasi į sutvirtinamuosius. Ši stovykla – šventė priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą; tai būdas paskatinti jaunimą likti Bažnyčioje po sakramento priėmimo. Dalyvauja parapijų grupelių vadovai, kurie vėliau gali pakviesti įsitraukti į jaunimui skirtas parapijos veiklas.
 • Vaikinų ir merginų savaitgaliai „Kitoks laikas“. Tai paros trukmės rekolekcijos, organizuojamos atskirai merginoms ir vaikinams nuo 14 metų. Paauglystės laikotarpiu, kai vyksta daug pokyčių, svarbu padėti jauniems žmonėms geriau pažinti save, savo santykį su kitais ir atrasti artimesnį ryšį su Dievu. Dažnas paauglys jaučiasi vienišas, nesuprastas, mažai kuo pasitiki, todėl rekolekcijų programa parengta taip, kad joje būtų ir pokalbių grupelėse, ir paskaitų, moteriškumą ir vyriškumą ugdančių praktinių užsiėmimų bei laiko maldai. Iš anksčiau vykusių panašaus pobūdžio rekolekcijų atsiliepimų kone svarbiausias, kurį dalyviai minėjo, yra galimybė  merginoms ir vaikinams pabūti atskirai. Šios rekolekcijos labai prisideda prie vaikinų ugdymo rengiant atsakingus asmenis šeimai ar kunigystei.
 • Jaunimo diena Šiluvoje. Jaunimo diena bus organizuojama drauge su Raseinių dekanato jaunimo centru. Planuojami skirtingi teminiai užsiėmimai, jaunimas galės rinktis iš įvairių paskaitų bei praktinių veiklų. Vakaro dalyje – koncertas arba kita meninė programa.
 • Evangelizacija „Šviesa naktyje“. Tai vienas geriausių evangelizacijos metodų, skirtų plačiajai visuomenei. Miesto renginiuose (pavasarį – „Kauno dienų“, rudenį – Rudens gėrybių mugės) norisi atverti Bažnyčios duris miestiečiams ir priminti jiems, kad jie yra laukiami Gailestingojo Dievo. Ypač norima atkreipti dėmesį į žmones, kurie atitolę nuo Bažnyčios, ir sudaryti jiems galimybę atnaujinti savo ryšį su Dievu. Prieš evangelizaciją vyksta savanorių komandos mokymai.
   

TĘSTINĖS programos / iniciatyvos

 • Šv. Mišios, adoracija, išpažintis. Kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį jaunimas kviečiamas į Jaunimo centrą kartu švęsti Mišių, pabūti artumoje su Jėzumi Švenčiausiajame Sakramente bei atlikti išpažinties ar dalyvauti dvasiniame pokalbyje. Nemažai jaunimo reguliariai ateina atlikti išpažinties, pasikalbėti apie naujas KAJC iniciatyvas, susitikti su bičiuliais, smagiai praleisti vakaro. Išpažinties ar dvasinio pokalbio jaunimas gali ateiti ir kiekvieną trečiadienį, kapelionas visada budi Jaunimo centre trečiadieniais 16–18 val.
 • Jaunimas meldžiasi Rožinį. Kiekvieną trečiadienį 17 val. Rožinis kalbamas jaunimo, popiežiaus ir Kauno arkivyskupo intencijomis.
 • „Alfa“ kursas (17–35 m.). Jau ne vienus metus Jaunimo centras organizuoja „Alfa“ kursą, skirtą studentams, atvykusiems į studijuoti į Kauną iš visos Lietuvos. Kursas yra puikus būdas įtraukti naujai atvykusį jauną žmogų į Bažnyčios gyvenimą, padėti susirasti bendraminčių, susipažinti su krikščioniškais renginiais. Po kurso dalyviai bus kviečiami prisijungti prie KAJC savanorių ugdymo programos arba įsitraukti į kitas bendruomenes, programas pagal domėjimosi kryptį.
 • Biblijos penktadieniai. Kiekvieną penktadienį jaunimas nuo 13 metų gali ateiti į Šventojo Rašto grupelę, skirtą gilinti tikėjimui, supažindinti su Biblija, dalytis maldos su Šventuoju Raštu patirtimi su savo bendraamžiais. Susitikimo turinį sudaro įžanginė malda, giesmė, Biblijos ištraukos skaitymas, komentaras arba liudijimas ta tema, pasidalijimo grupelės, praktinė veikla ir užbaigos malda. Po Biblijos grupelės siūlome jaunimui užsiimti skirtinga veikla (nuo sporto iki rankdarbių).
 • Šlovinimo vakarai. Kartą per mėnesį ketvirtadienį 19 – 22 val. kviečiame parapijų jaunimo šlovinimo grupeles kartu šlovinti Dievą giesme Jaunimo centre.
 • Savanorių ugdymas. Šiuo metu savanorystė yra vienas populiariausių jaunimo užsiėmimų. Jauni žmonės, kurie dar ieško savo bendruomenės, neretai sutinka įsipareigoti savanorystei ir taip geriau pažinti save bei atrasti savo vietą Bažnyčioje. Numatytos trijų pakopų savanorių grupės ir darbas su jomis. Pirmiausia pateiksime į viešąją erdvę savanorių anketas, kad patys, kurie yra motyvuoti, išreikštų norą būti savanoriais. Pirmosios pakopos savanoriai – tai tie, kurie padeda pavieniuose renginiuose, kita trumpalaike savanoryste. Juos motyvuojame vaišėmis po renginio. Antrosios pakopos savanoriai – tai tie, kurie jau ne pirmus metus savanoriauja KAJC renginiuose, turi patirties, dalyvauja ruošiantis renginiams, stovykloms, vyksta į pasirengimo savaitgalius, susirinkimus. Juos motyvuojame dovanėlėmis po renginio, vaišėmis, kviečiame į padėkos šventę, kuri numatyta kartą per metus. Trečiosios pakopos savanoriai – tai labiausiai įsipareigoję žmonės, kurie kaip dalis KAJC komandos dalyvautų susirinkimuose. Iš jų tikimės įsipareigojimo konkrečioms užduotims (pvz., viešinimo, renginių vedimo, programų kūrimo ir kt.). Šie savanoriai Jaunimo centrui įsipareigotų skirti konkretų valandų skaičių arba atlikti konkrečius darbus. Juos norime motyvuoti vykdami į piligrimines keliones, per kurias aplankytume šventoves su atvertomis Gailestingumo durimis. Tokiose kelionėse vyktų tolesnių veiklų planavimas ir idėjų kūrimas.
 • KAJC vakarai. Kartą per mėnesį antradieniais organizuojame neformalius muzikos vakarus miesto jaunimui. Tai galimybė jauniems žmonėms pabūti tarp bendraminčių, susirasti naujų draugų, užmegzti pažintis. Paprastai jaunas žmogus ieško, kur galėtų tiesiog linksmai praleisti laiką, pasiklausyti muzikos, užkąsti, pabendrauti. Tokius poreikius iki šiol buvo galima tenkinti tik miesto kavinėse ar koncertuose, kurie paprastai yra mokami ir ne visada atitinka moralines vertybes. Taigi Jaunimo centras siūlo muzikos vakarus visiems norintiems.
 • Gailestingumo iššūkis. Kviečiame jaunus žmones savo aplinkoje daryti gailestingumo darbus. Iniciatyvos koncepcija: pagal metų datas išdėliojome 14 gailestingumo darbų kūnui ir sielai, t. y. kas tris savaites kviečiame pamaitinti išalkusį (darbas kūnui), guosti nuliūdusį (darbas sielai) ir t. t. Ši iniciatyva atlieka kelias funkcijas: populiarina Gailestingumo žinią visus metus; atnaujina ir pagerina KAJC įvaizdį viešojoje erdvėje; suburia parapijų jaunimą padaryti kažką gero dėl bendro tikslo.
 • Lytiškumo ugdymo ir evangelizacijos programa „Esi vertas daugiau“. Ši iniciatyva jau gyvuoja dvejus metus ir yra sėkminga. Per pusę metų aplankoma maždaug 1500 vyresniųjų klasių moksleivių, kuriems paskelbiama trejopo pobūdžio žinia, atspindinti programos pavadinimą: „Esi“ – krikščioniškosios antropologijos samprata; „vertas“ – nelygstamos asmens vertės ir orumo klausimai, pagarbaus santykio su priešingos lyties asmeniu aspektai; „daugiau“ – kerigminė žinia apie tai, kad Kristus yra mūsų centras, atpirkęs nuodėmes ir kviečiantis turėti amžinojo gyvenimo perspektyvą. Pravesti pamokų mokyklose visoje Lietuvoje kviečiami mokytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai. Jaunimo centrui tai puiki galimybė išnaudoti šiuos susitikimus ir kartu paskelbti apie artėjančius renginius, piligrimines keliones bei pakviesti į juos.
 • Lytiškumo (skaistumo) ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems. Nuo praėjusių metų visiems besirengiantiems Sutvirtinimo sakramentui moksleiviams yra privalomos šios rekolekcijos. Jas organizuoja Jaunimo centro programų koordinatorės kartu su savanoriais. Rekolekcijos vyksta vasario, kovo, balandžio mėnesių šeštadieniais. Programoje: bendras įvadas į temą, atskiros paskaitos merginoms ir vaikinams apie meilę, draugystę, visiems bendra paskaita apie gyvybę (veda gydytojai, medicinos seserys ar medicinos studentai), poros ar šeimos liudijimas apie krikščionišką draugystę, programos pabaigoje išpažintys ir šv. Mišios.

Programos / iniciatyvos DEKANATAMS (pasirinktinai)

Situacija kiekviename dekanate su jaunimu yra labai skirtinga, todėl nenorime  siūlyti vienodų renginių, nes jų poreikiai labai individualūs. Todėl parengėme būsimiems susitikimams su dekanatų Jaunimo centrais programų ir veiklų tinklelį, iš kurio jie galės pasirinkti, kas šiuo metu geriausiai patenkintų lūkesčius KAJC atžvilgiu.

 • Dekanato jaunimo diena. Norime padėti atgaivinti šią puikią dekanatų iniciatyvą, kad būtų organizuojama šventė jaunimui dekanato ribose. Tai išspręstų transporto klausimus, mokytojai turėtų galimybę lengviau pakviesti ir atvežti jaunimo grupes.
 • Jaunimo lyderių seminarai. Dekanatuose, kurie turi aktyviai veikiančių jaunimo grupelės, siūlome pravesti lyderių seminarus. Temos gali būti įvairios: nuo asmeninių savybių ugdymo iki evangelizacijos įgūdžių tobulinimo, grupės dinamikų ir kt.
 • Stovyklų organizavimo seminarai. Dekanatams, kurie jau yra pakankamai stiprūs ir norėtų organizuoti savo stovyklas, siūlome pravesti mokymus ir pasidalyti įvairia metodine medžiaga, atsakyti į rūpimus klausimus, padėti sukurti programą. Tiems, kurie dar jaučiasi ne tokie pajėgūs organizuoti savo stovyklos, kviečiame aktyviai jungtis į KAJC organizuojamą stovyklą bei semtis patirties dalyvaujant.
 • LJD, PJD, Taizé pristatymai. Atsižvelgiant į artėjantį renginį ar piligriminę kelionę, siūlome galimybę pasikviesti KAJC komandą į savo dekanatą, kad pareklamuotume jaunimui įvykį. Taip pat dalinamės parengta pasiruošimo medžiaga.
 • „Alfa“ savaitgaliai. Jaunimas, kuris rengiasi Sutvirtinimo sakramentui ir turi dalyvauti „Alfa“ kurse, visuomet labiausiai „susiklijuoja“  „Šventosios Dvasios savaitgaliuose“. Tad esant poreikiui siūlome pasikviesti KAJC komandą padėti pravesti tokį savaitgalį, kad jaunimas pamatytų ir patirtų gyvą santykį su Dievu.
 • Evangelizacija mokyklose. Tiems dekanatams ir parapijoms, kuriuose yra mažai jaunimo, tačiau yra atsakingas jaunimo vadovas, galime padėti vykti į mokyklas ir pravesti susitikimus su moksleiviais, vėliau juos pakviesdami įsitraukti į parapijos veiklą ar eiti kartu į piligriminį žygį. Tokios evangelizacijos gali būti sujungtos kartu su LJD, PJD, kelionių į Taizé reklama.
 • Advento / Gavėnios rekolekcijos, popietės. Ne vienas dekanatas turi puikias tradicijas organizuojant Taizé pamaldas prie kryžiaus ar kito pobūdžio Advento arba Gavėnios susitikimus. Tie, kuriems reikia kokios nors pagalbos, arba dar nėra tradicijos kažką organizuoti jaunimui šiuo laiku, gali kreiptis į KAJC, ir bus aptarti konkretūs poreikiai bei galimybės.
 • Pagalba ieškant finansų. Kai kurie dekanatų Jaunimo centrai turi gerą patirtį rašydami projektus savo renginiams, jaunimo kelionėms gauna projektinį finansavimą, atveriantį didesnes galimybes jaunimo veiklai. Jaunimo vadovai, kurie dar niekada nebandė rašyti projektų, gali kreiptis pagalbos į atsakingą KAJC darbuotoją ir jo padedami parašyti pirmuosius projektus.