į pirmą puslapį

2017 m. KAJC veikla

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ (Mk 16, 15)

Aktualijas ir naujienas žr.  www.kajc.lt

Informacija atnaujinta 2017 01

Veiklos kryptys

1. Organizuoja kassavaitinius renginius, veiklas.

 • Paskaitų ciklas „Gilyn“ – kiekvieną pirmadienį nuo vasario 6 d. 18 val.
 • Jaunimas meldžiasi Rožinį – kiekvieną trečiadienį 17 val.
 • Galimybė pasikalbėti su kunigu ar atlikti išpažintį – kiekvieną trečiadienį nuo 16 iki 18 val.
 • „Atsipūsk“ penktadieniai – sausio 27; vasario 10; vasario 24; kovo 10; kovo 24; balandžio 7; balandžio 28; gegužės 12; gegužės 26; 17–19 val.
 • LJD pristatymai mokyklose.
 • Susitikimai su moksleiviais mokyklose (lytiškumo ugdymo ir kitomis temomis).
 • „Alfa“ kursas – rudens semestre.

2. Organizuoja kasmėnesinius renginius, veiklas.

 • Šventosios Mišios – pirmą mėnesio trečiadienį 19 val. Vasario 1, kovo 1, balandžio 5, gegužės 3, birželio 7 d.
 • KAJC vakarai – paskutinį mėnesio antradienį 19 val. Vasario 28, kovo 28, balandžio 25, gegužės 23 d.
 • Jaunimo darbuotojų seminaras – kovo 11-12 d.
 • Šlovinimo seminaras – balandžio 1 d.
 • Lytiškumo ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems – vasario-gegužės mėn.
 •  

3. Organizuoja kasmetinius renginius, veiklas.

 • Vaikinų savaitgalis (rekolekcijos) Baltriškėse – vasario 17-19 d.
 • Merginų savaitgalis (rekolekcijos) – kovo 17-19 d.
 • Jaunimo vadovų ir katechetų rekolekcijos – rudenį.
 • Padėkos šventė jaunimo sielovados darbuotojams – vasario 3 d.
 • Jaunimo susitikimų diena – rudenį.
 • Vasaros stovykla 13-18 m. jaunimui „Esi vertas daugiau“ – birželio 29 – liepos 4 d.

4. Koordinuoja jaunimo sielovadą dekanatų lygmeniu.

 • KAJC dalyvauja dekanatų renginiuose, jaunimo vadovų susirinkimuose, drauge ieško bendros jaunimo sielovados krypties.
 • Dekanatui paskiria kuratorių (ir ilgalaikį savanorį).
 • Padeda organizuoti dekanato jaunimo dieną.
 • Veda jaunimo lyderių seminarą ar jaunimo rekolekcijas.
 • Pristato Lietuvos jaunimo dienas, kelionę į Taizé.
 • Padeda pravesti Alfa savaitgalius sutvirtinamiesiems.
 • Veda lytiškumo ugdymo savaitgalius sutvirtinamiesiems.
 • Padeda ieškoti finansų, rašyti projektus.

4. Bendradarbiauja su LVK Jaunimo pastoracine taryba ir drauge organizuoja:

 • Lietuvos jaunimo dienas; (LJD);
 • Pasaulio jaunimo dienas;
 • Lietuvos jaunimo sielovados forumą;
 • dalyvauja bendruose LVK Jaunimo pastoracinės tarybos susirinkimuose.

5. Bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, kitų vyskupijų (kraštų) jaunimo centrais:

 • Kauno arkivyskupijos kurija;
 • Kauno kunigų seminarija;
 • kitomis arkivyskupijos institucijomis;
 • kitų vyskupijų jaunimo centrais;
 • užsienio partneriais Vokietijoje, Anglijoje.