į pirmą puslapį

2018 m. KAJC veikla

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ (Mk 16, 15)

Aktualijas ir naujienas žr.  www.kajc.lt

Veiklų kalendorius >>

Informacija atnaujinta 2018 10

Veiklos kryptys

1. Organizuoja kassavaitinius renginius, veiklas.

 • „Alfa“ kursas – kiekvieną pirmadienį nuo spalio 1 d. iki gruodžio 17 d. 18 val.
 • Kapeliono valanda (išpažintis, dvasiniai pokalbiai, „Klausk drąsiai“) – kiekvieną trečiadienį 16–18 val.
 • Susitikimai su moksleiviais mokyklose (lytiškumo ugdymo ir kitomis temomis).
 • Paskaitų ciklas „Gilyn“ – pavasario semestre.

2. Organizuoja kasmėnesinius renginius, veiklas.

 • Šventosios Mišios – pirmą mėnesio trečiadienį 19 val. Rugsėjo 5, spalio 3, lapkričio 7, gruodžio 5, sausio 9, vasario 6, kovo 6, balandžio 3, gegužės 8, birželio 5, rugsėjo 5, spalio 3, lapkričio 7, gruodžio 5, sausio 9, vasario 6, kovo 6, balandžio 3, gegužės 8, birželio 5 d.
 • Teminiai vakarai 19–21 val.  Spalio 31, lapkričio 27, gruodžio 18 d. 
 • Jaunimo darbuotojų seminaras – rugsėjo 28 d.
 • Šlovinimo vakarai 19–21.30 val.  – spalio 18, lapkričio 15, gruodžio 13, sausio 17 d.  
 • Lytiškumo ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems – vasario–gegužės mėn. 

3. Organizuoja kasmetinius renginius, veiklas.

 • Kauno arkivyskupijos Jaunimo diena  – 2019 m. sausio 26–27 d.
 • Jaunimo vadovų ir katechetų rekolekcijos – pagal susitarimą.
 • Padėkos šventė jaunimo sielovados darbuotojams – 2019 m. sausio mėn. 
 • Vasaros stovykla 13–18 m. jaunimui „Esi vertas daugiau“ – 2019 m. birželio 24–30 d.

4. Koordinuoja jaunimo sielovadą dekanatų lygmeniu.

 • KAJC dalyvauja dekanatų renginiuose, jaunimo vadovų susirinkimuose, drauge ieško bendros jaunimo sielovados krypties.
 • Padeda organizuoti dekanato jaunimo dieną.
 • Veda jaunimo lyderių seminarą ar jaunimo rekolekcijas.
 • Padeda vesti Alfa savaitgalius sutvirtinamiesiems.
 • Veda lytiškumo ugdymo savaitgalius sutvirtinamiesiems.
 • Padeda ieškoti finansų, rašyti projektus.
 • Pristato Lietuvos jaunimo dienas

4. Bendradarbiauja su LVK Jaunimo pastoracine taryba:

 • organizuojant Lietuvos jaunimo dienas; (LJD);
 • Pasaulio jaunimo dienas;
 • Lietuvos jaunimo sielovados forumą.
 • dalyvauja bendruose LVK Jaunimo pastoracinės tarybos susirinkimuose.

5. Bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, kitų vyskupijų (kraštų) jaunimo centrais:

 • Kauno arkivyskupijos kurija;
 • Kauno kunigų seminarija;
 • kitomis arkivyskupijos institucijomis;
 • kitų vyskupijų jaunimo centrais;
 • užsienio partneriais Vokietijoje, Anglijoje JAV.

6. JAUNIMO CENTRAS Į PAGALBĄ PARAPIJOMS IR MOKYKLOMS

 • Evangelizacinio pobūdžio pamokos / renginiai.
 • Lyderių ugdymo seminarai.
 • Lytiškumo ugdymo paskaitos.
 • Sutvirtinamiesiems: Alfa savaitgaliai, lytiškumo ugdymo rekolekcijos.
 • Susitikimai / ekskursija Jaunimo centre.