į pirmą puslapį

Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ herbas

KARDINOLO SIGITO TAMKEVIČIAUS SJ vyskupiškasis šūkis –„ Viešpats mano šviesa“ (Ps 27).
Svarbiausioje herbo dalyje – Kristaus monograma. Ji pabrėžia, kad Jėzus Kristus kardinolo tarnystėje yra pirmoje vietoje. Trys vinys po monograma reiškia, kad kardinolas yra Jėzaus Draugijos narys. Geltona monogramos spalva simbolizuoja šviesą (plg. šūkį), mėlynas fonas – Kritaus dievystę ir gimimą iš Švč. Mergelės Mergelės.

Antroje dalyje medinis, virvele surištas raudonos spalvos kryžius (tokius darydavo tremtyje esantys lietuviai) simbolizuoja kančią – mūsų Viešpaties kančią, Lietuvių tautos kančią sovietų okupacijos metais, paties kardinolo ryžtą nebijoti kančios, neišsižadėti kryžiaus ir jam tekusią sovietinių lagerių kančią. Geltonas fonas atspindi Kryžiaus pergalę.

Apatinėje herbo dalyje sukryžiuoti raktas ir kalavijas yra apaštalų Petro ir Pauliaus simboliai. Jie simbolizuoja rėmimąsi apaštalų pamatu, klusnumą popiežiui ir uolumą skalbiant Gerąją Naujieną visoms tautoms. Apaštalai Petras ir Paulius taip pat yra Kauno arkikatedros, kurioje kardinolas buvo įšventintas kunigu, vėliau konsekruotas vyskupu ir užėmė arkivyskupo sostą, tituliniai globėjai. Raudona fono spalva simbolizuoja apaštalų kankinystę.

Dvigubas procesijų kryžius išreiškia arkivyskupo tarnystę.
Raudona kunigiška skrybėlė su 30 kutų parodo kardinolo titulą.