į pirmą puslapį

Katechetikos metodiniai centrai

Kauno arkivyskupijoje veikia 19 katechetikos metodinių centrų – 7 dekanatų ir 12 Kauno miesto parapijų – vienijančių tikybos mokytojus ir parapijų katechetus.

Remiantis Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimais (nr. 547), „Dekanatų ir Kauno miesto parapijų Katechetikos metodiniai centrai:

  • bendradarbiauja su arkivyskupijos Katechetikos centru;
  • rūpinasi religiniu ugdymu mokyklose;
  • teikia reikiamą pagalbą parapinei katechezei dekanate ir parapijoje;
  • buria draugėn tikybos mokytojus ir katechetus, atsiliepia į jų poreikius.“
Dekanatų katechetikos metodiniai centrai
Jonavos dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Inga KUUZEORG-PETRIKONIENĖ,
mob. 8 620 77 433; el. p.

Jurbarko dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Sigita NORKIENĖ,
mob. 8 615 36 149; el. p.

Kauno II dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Vilma GARLIČIONOKIENĖ,
mob. 8 615 40 502; el. p.

Kėdainių dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Lina VAICEKAUSKAITĖ,
mob. 8 652 03 451; el. p.

Raseinių dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Regina MALINAUSKIENĖ,
mob. 8 615 51 749; el. p.

Ukmergės dekanato katechetikos metodinis centras

Vadovė – Ramutė SAKALAUSKIENĖ,
mob. 8 618 41 853; el. p.

Kauno miesto parapijų katechetikos metodiniai centrai
Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapijos KMC

Vadovė – Kęstutis LAPINIAUSKAS,
mob. 8 622 10 859; el. p.

Šv. Antano Paduviečio KMC

Vadovė – Giedrius MIEŽANSKAS,
mob. 8 676 20 830; el. p.

Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos KMC

Vadovė – Diana CEKANAUSKIENĖ,
mob. 8 626 73 677; el.p.

Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) KMC

Vadovė – Diana CIVILKIENĖ,
mob. 8 672 16 308; el. p.

Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos

Vadovė – Indrė PAMARNACKAITĖ,
mob. 8 635 39  810; el. p.

Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos KMC

Vadovė – Asta KIZEVIČIENĖ,
mob. 8 616 19 738; el. p.

Gerojo Ganytojo parapijos (Dainavos) parapijos KMC

Vadovė – Jacinta GOBERIENĖ,
mob. 8 618 83 712; el. p.

Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) parapijos KMC

Vadovas – Ieva VASILIAUSKIENĖ,
mob. 8 685 72 865; el. p.

Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos KMC

Vadovė – Alė SPIRIDONOVIENĖ,
mob. 8 675 36 850; el. p.

Švč. Mergelės Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos KMC

Vadovė – Darija KULVIETIENĖ,
mob. 8 675 07 720; el. p.

Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos KMC

Vadovė – Kristina ALIŠAUSKIENĖ,
mob. 8 673 30 081; el. p.