į pirmą puslapį

Dokumentai, skirti tikybos mokymui ir katechezei

Visuotinės Bažnyčios dokumentai

Vatikano II Susirinkimas

Šv. Jonas Paulius II

Šv. Paulius VI

Dvasininkijos kongregacija

Katalikiškojo auklėjimo kongregacija

Tarptautinė katechezės taryba

Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (2000 09 16) (anglų ir lietuvių kalba)  

Lietuvos Vyskupų Konferencijos dokumentai
Kauno arkivyskupijos dokumentai

Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus raštai

Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimai | PDF