į pirmą puslapį

Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė katekizmo puslapiais

Tai nauja galimybė  tikėjimo pasidalijimo grupelėms, kurios:

  • baigė „Atgaivink“ programos pirmąsias penkias pakopas
  • arba dalyvavo „Alfa“ kurse,
  • ar nori tiesiog auginti savo tikėjimą bei katalikiškąją savivoką.

Daugelis Lietuvoje gyvenančių žmonių save laiko katalikais. Tai tampa daugiau tradicija, perduodama iš kartos į kartą. Šie žmonės niekada nesusidūrė su rimtu tikėjimo ugdymu, retai kuris susimąsto, kodėl esame katalikais, ką reiškia būti kataliku. Dėl šios priežasties parapijų atsinaujinimo programa „Atgaivink“, remdamasi keturiomis Katekizmo dalimis, parengė programą „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė Katekizmo puslapiais.“ Tai vienas iš būdų, leisiantis katalikams tapti ištikimesniems savo Bažnyčios Mokymui.

Ši medžiaga pirmiausia siūloma parapijoms, kurios baigė „Atgaivink“ programos pirmąsias penkias pakopas, trukusias dvejus su puse metų. Tačiau šią programa gali naudotis ir kiti pavieniai asmenys ar grupės, kurie nori labiau pažinti Katalikų Bažnyčios Mokymą. Tai padės jiems šiuos lobius skaityti, melstis ir branginti (tėvai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai komunijai ar Sutvirtinimo sakramentui ir kt.).

„Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė Katekizmo puslapiais“ programa susideda iš keturių dalių, kurios veda dalyvaujantį joje Katalikų Bažnyčios katekizmo puslapiais. Pirmoji Katalikų Bažnyčios katekizmo dalis kalba apie didžiuosiuos mūsų tikėjimo slėpinius. Antroje dėmesys kreipiamas į tikėjimo šventimą sakramentinėje liturgijoje. Trečioji Katekizmo dalis aiškina moralinį Katalikų Bažnyčios Mokymą. Ketvirtoje dalyje atidžiau žvelgiama į mūsų santykį su Dievu ir į to santykio augimą maldoje. Tam tikra prasme „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė Katekizmo puslapiais?“ yra Katekizmo gairės.

Jei renkatės grupelėmis, šią programą galite rengti arba dviem 6 savaičių blokais arba iškart – 12 savaičių.

Katalikų Bažnyčios katekizmu ir Šventuoju Raštu paremtas šios keturios programos dalys:

  • MŪSŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS ( I dalis)
  • KRIKŠČIONIŠKOJO SLĖPINIO ŠVENTIMAS: SAKRAMENTAI (II dalis)
  • GYVENIMAS KRISTUJE: KELIAUTI SU DIEVU (III dalis)
  • KRIKŠČIONIŠKOJI MALDA: GILINTI SANTYKĮ SU DIEVU (IV dalis).