į pirmą puslapį

Programa „Atgaivink“

 „Atgaivink“ logo
Rotušės a. 14A
(Kauno arkivyskupijos kurijos pastate)
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 29; mob. +370 687 71 192
El. p.

Programos koordinatorė – ses. Ignė MARIJOŠIŪTĖ MVS

Programos administratorė – Vaida SPANGELEVIČIŪTĖ-KNEIŽIENĖ

Aktualijos
Apie „ATGAIVINK“ programą

Parapijų dvasinio atsinaujinimo programos ATGAIVINK tikslas - padėti parapijiečiams artimiau bičiuliautis su Kristumi, atsiverti Šventosios Dvasios galiai, autentiškai patirti ir liudyti Evangeliją šiuolaikiniame pasaulyje bei savo aplinkoje. Per asmenišką kiekvieno parapijiečio atsivertimą, bendrą visų maldą, dalijimąsi tikėjimu, vieningą dvasinę nuotaiką atsinaujina parapija, kuriama gyva tikinčiųjų bendruomenė. Tai įvyksta programoje bendradarbiaujant kunigams ir pasauliečiams.

Šiuo metu pagal „Atgaivink“ programą Lietuvoje galime pasiūlyti 2,5 metų, t. y. 5 pakopų, pradinę medžiagą, skirtą parapijoms atsinaujinti, bei 48 susitikimų medžiagą, paremtą Katalikų Bažnyčios katekizmu bei Šventuoju Raštu – „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė katekizmo puslapiais.“ Norinčius pradėti šias programas savo grupėje ar parapijoje prašome susisiekti su mumis.

Mes pažadame Jums:
  • suderintu laiku aplankyti parapiją ir pristatyti programą; tai darome prieš kiekvieną pakopą, o pradedant programą susitinkame 4–5 kartus;
  • pristatyti paruoštą medžiagą – knygeles, skirtas tikėjimo pasidalijimo grupelėms bei asmeninei maldai parapijiečių namuose;
  • iškilus klausimams dėl programos vykdymo aplankyti Jūsų parapiją.

Veiklos ataskaitos ir apžvalgos