į pirmą puslapį

Vyskupai ir valdytojai

 • 1926 – 1944 (– 1959)
  Arkivyskupas Juozapas Jonas SKVIRECKAS (1873–1959)
  Kauno arkivyskupas metropolitas nuo 1926 m. Nuo 1944 m. – ordinaras impedito, sukliudžius toliau atlikti ganytojiškas pareigas Lietuvoje.
 • 1941 – 1944 (– 1992)
  Vyskupas Vincentas BRIZGYS (1903–1992)
  Kauno arkivyskupo augziliaras nuo 1941 m. Nuo 1944 m. sukliudyta toliau atlikti pareigas Lietuvoje.
 • 1944 – 1947
  Prelatas Stanislovas JOKŪBAUSKIS (1880–1947)
  Kauno arkivyskupijos valdytojas 1944–1947 m. 
 • 1947–1965
  Kanauninkas Juozapas STANKEVIČIUS (1903–1974)
  Kauno arkivyskupijos valdytojas 1947–1965 m. (sykiu 16 metų administravo Vilkaviškio ir 8 metus Kaišiadorių vyskupiją).
 • 1965–1979
  Vyskupas Juozapas MATULAITIS-LABUKAS (1894–1979)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1965–1979 m. (sykiu administravo Vilkaviškio vyskupiją 1965–1979 m.).
 • 1969–1973
  Vyskupas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930–2010)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1969–1973 m. (sykiu ir Vilkaviškio vyskupijos).
 • 1973– 1979–1988
  Arkivyskupas Liudvikas POVILONIS MIC (1910–1990)
  Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1973–1979 m. Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1979–1988 m. (sykiu buvo Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius).
 • 1984–1988–1989
  Vyskupas Juozas PREIKŠAS (1926–2018)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1984–1988 m.
  Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1988–1989 m. (sykiu buvo ir Vilkaviškio vyskupijos augziliaras, paskui apaštališkasis administratorius).
 • 1989–1996
  Kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS MIC (1920–2000)
  Kauno arkivyskupas metropolitas 1989–1996 m.
 • 1986–1999
  Vyskupas Vladislovas MICHELEVIČIUS (1924–2008)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus (sykiu ir Vilkaviškio vyskupijos) augziliaras ir generalvikaras 1986–1989 m. Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir generalvikaras 1989–1999 m.
 • 1991–1996, 1996–2015–2019
  Kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ (gim. 1938)
  Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras 1991–1996 m. Nuo 1996 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. birželio 11 d. Kauno arkivyskupas metropolitas. Nuo 2015 m. birželio 12 d. Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius. Nuo 2015 m. liepos 11 d. Kauno arkivyskupas emeritas. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. nominuotas kardinolu. Priimtas į Kardinolų kolegiją 2019 m. spalio 5 d.
 • 1997–2002
  Vyskupas Rimantas NORVILA (gim. 1957)
  Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras 1997–2002 m., generalvikaras 1999–2002 m. Nuo 2002 m. Vilkaviškio vyskupas.
 • 2003–2012
  Vyskupas Jonas IVANAUSKAS (gim. 1960)
  Nuo 2002 m. Kauno arkivyskupijos generalvikaras, nuo 2003 m. Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras. 2012 m. vasario 11 d. paskirtas Kaišiadorių vyskupijos ordinaru.
 • 2015–2019
  Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ (gim. 1961)
  Kauno arkivyskupas metropolitas nuo 2015 m. liepos 11 d. (iki 2016 m. liepos 16 d. buvo ir Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius) iki 2019 m. kovo 1 d. Nuo 2019 m. kovo 1 d. arkivyskupas emeritas.
 • 2018–2020
  Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS (gim. 1972)
  Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras nuo 2018 m. rugpjūčio 19 d. Nuo 2019 m. kovo 1 d. arkivyskupijos apaštalinis administratorius. Nuo 2020 m. birželio 1 d. paskirtas Telšių vyskupu. Sutikimas Telšių katedroje 2020 m. birželio 29 d.
 • 2012–2017, 2020–
  Arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS (gim. 1972)
  Kauno arkivyskupijos augziliaras nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. 2017 m. birželio 1 d. pradėjo tarnystę Telšių vyskupijos koadjutoriumi. Nuo tų pačių metų rugsėjo 18 d. buvo paskirtas Telšių vyskupu. 2020 m. vasario 19 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. Sutiktas Kauno arkikatedroje 2020 m. birželio 24 d. Uždėtas metropolito palijus 2020 m. spalio 22 d.
 • 2023–
  Vyskupas Saulius BUŽAUSKAS (gim. 1972)
  Kauno arkivyskupijos augziliaras nuo 2023 m. balandžio 22 d.