į pirmą puslapį

Paskirtasis vyskupas augziliaras Saulius BUŽAUSKAS

 

Gimęs 1972 07 19
Kunigas 2008 04 12
Paskirtasis vyskupas augziliaras 2023 02 27

Gimė 1972 m. liepos 19 d. Garliavoje (Kauno rajonas, Vilkaviškio vyskupija).

1990 m. įstojo į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą. Jį baigė 1998 m. magistro laipsniu. 1997–1998 metais dirbo korespondentu „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje. 1998–2001 m. dirbo vyr. bibliotekininku Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Gyvendamas Vilniuje, įsitraukė į „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės veiklą, 1997–1998 metais lankė Pašaukimo atnaujinimo mokyklą.

2001 m. įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. sausio 20 d. įšventintas diakonu, o 2008 m. balandžio 12 d. įšventintas kunigu ir inkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje.

2008–2014 m. buvo Vilniaus arkikatedros parapijos vikaras.

2011–2019 m. buvo Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos, vėliau tapusios Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija, kapelionas.

2014–2018 m. – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas.

2018–2019 m. tarnavo vikaru Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje.

Dalyvavo išsiskyrusiųjų sielovadoje, Dievo Motinos komandos šeimų judėjime, vaikų ir šeimų stovyklų rengime.

2010–2013 m. bendradarbiavo katalikiškame žurnale „Artuma“. Rašė cikluose „Evangelija mažiesiems“ bei „Šv. Mišios su vaikais“.

Nuo 2019 m. iki šiol eina „Marijos radijo“ programų direktoriaus pareigas. 

2023 m. vasario 27 d. popiežiaus Pranciškaus paskirtas tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Paskirtojo vyskupo šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje 2023 m. balandžio 22 d. 12 val.