GANYTOJO ŽODIS

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Sausio mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu, atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą. (E)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
už Bažnyčios atsinaujinimą, kad nepristigtume užsidegimo taisyti Viešpačiui kelią ir būti „išeinančia“ Bažnyčia, klausančia Dievo balso.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Sausio mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu, atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą. (E)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
už Bažnyčios atsinaujinimą, kad nepristigtume užsidegimo taisyti Viešpačiui kelią ir būti „išeinančia“ Bažnyčia, klausančia Dievo balso.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Ruošiamės su drauge priimti Santuokos sakramentą. Labai to laukiame, mums tai didžiulė šventė prisiekti Dievo akivaizdoje vienas kitam amžiną meilę. Tai norime padaryti mums mieloje bei jaukioje aplinkoje. Išsirinkome Rumšiškių muziejaus bažnytėlę. Maža, medinė, jauki, paprasta, kvepianti praeitimi, senolių dvasia. Sužinojome, kad ji yra pašventinta ir joje vyksta keletą kartų per metus pamaldos. Ar gavę leidimus iš savo parapijos, radę kunigą, kuris sutiktų mus ten sutuokti (Rumšiškių klebonas griežtai atsisakė), susitarę su muziejaus atstovais galėtume ten susituokti?

Atsakymas: Bažnyčios teikiami sakramentai yra susieti su konkrečia tikinčiųjų bendruomene, paprastai vadinama parapija. Su vyskupo leidimu sakramentai gali būti teikiami ir bažnyčiose, kurios neturi savo parapijos arba yra viešos vienuolyno bažnyčios, turinčios stabilią pasauliečių bendruomenę. Tokios bažnyčios ar viešos koplyčios turi metrikų knygas, kuriose registruoja suteiktus Krikšto bei Santuokos sakramentus. Santuokos sakramentui priimti ne parapinėje bažnyčioje Kanonų teisės kodeksas reikalauja proporcingai svarbios priežasties. Anot komentatorių, tokia priežastis negalėtų būti vizualinis tos vietos patrauklumas. Tikintiesiems nuoširdžiai patariama sakramentus priimti savo parapijos bažnyčioje ar koplyčioje, kad tarp paskiro tikinčiojo ir parapijos bendruomenės atsirastų kuo glaudesnis dvasinis ryšys, o be to, parapijos bendruomenė yra artimiausia parapijos teritorijoje gyvenančio žmogaus dvasinė palydėtoja.
Rumšiškių liaudies buities muziejuje atkurta senoji Sasnavos bažnyčia, nors ir yra pašventinta, tačiau naudojama daugiau kaip nekilnojamasis muziejaus eksponatas ir neturi stabilios tikinčiųjų bendruomenės. Keletą kartų per metus ten yra švenčiamos šv. Mišios, tačiau neteikiami tie sakramentai, kurie susiję su teisine registracija (pvz., Krikštas, Sutvirtinimas, Santuoka).