GANYTOJO ŽODIS

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Vasario mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad geranoriškai būtų priimamos prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos. (B)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį Petro įpėdiniu, padėtų jam skaityti laiko ženklus ir vesti Bažnyčią.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Vasario mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad geranoriškai būtų priimamos prekybos žmonėmis, prievartinės prostitucijos ir smurto aukos. (B)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį Petro įpėdiniu, padėtų jam skaityti laiko ženklus ir vesti Bažnyčią.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Ar krikšto tėvai gali būti ne katalikai?

Atsakymas: Krikštatėvis gali būti tik katalikas, atitinkantis tam tikrus reikalavimus. Jis turi būti priėmęs vadinamuosius įkrikščioninimo sakramentus: Krikštą, Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimo sakramentą, o jei yra vedęs – gyventi Bažnyčios palaimintoje santuokoje, būti nevaržomas jokių kanoninių bausmių, sulaukęs atitinkamo amžiaus. Sykiu Bažnyčios Kanonų teisė reikalauja bent vieno krikštatėvio, tad situacijos gali būti sprendžiamos įvairiai, pvz., vienas gali būti krikštatėvis, o kitas – krikšto liudininkas. Ne katalikas krikštatėviu būti negali ir dėl dar vienos svarbios priežasties. Mat Krikštas nėra vien trumpalaikė apeiga, o krikštatėvis – tik statistinė figūra ar kokia nors apeigų puošmena. Krikštatėviai, sutikdami eiti šias pareigas, sykiu prisiima ir gana rimtus įsipareigojimus, pvz., rūpintis, kad jo krikštavaikis būtų auklėjamas katalikiškai, padėti kūdikiui tapti geru kataliku ir tuo rūpinantis pagelbėti tėvams.


  • Arkivyskupijos intencija
  • Vasario medžiaga
  • Vasario 22 d.
slider by WOWSlider.com v8.7