GANYTOJO ŽODIS

Didžiulis džiaugsmas ir viltis, kad žmonių širdyse Kristaus Bažnyčia gyvena, todėl nuolat atsiranda tų, kurie nori jai įsipareigoti ir tarnauti. Didžiausių sunkumų akimirkomis Dievas siųsdavo šventųjų, kurie atnaujindavo Bažnyčią. Šis laikmetis yra būtent toks – tai šventųjų laikmetis.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS 2019 04 17 d. homilijos

Balandžio mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
už karo zonose dirbančius medikus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus. (B)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
kad prisikėlęs Kristus atneštų naują pavasarį į mūsų širdis ir Bažnyčios gyvenimą, o mes, sustiprinti Dievo žodžiu ir Eucharistija, Jį liudytume vilties stokojančiam pasauliui.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Didžiulis džiaugsmas ir viltis, kad žmonių širdyse Kristaus Bažnyčia gyvena, todėl nuolat atsiranda tų, kurie nori jai įsipareigoti ir tarnauti. Didžiausių sunkumų akimirkomis Dievas siųsdavo šventųjų, kurie atnaujindavo Bažnyčią. Šis laikmetis yra būtent toks – tai šventųjų laikmetis.

Iš vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS 2019 04 17 d. homilijos

Balandžio mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
už karo zonose dirbančius medikus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, kurie rizikuoja savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus. (B)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
kad prisikėlęs Kristus atneštų naują pavasarį į mūsų širdis ir Bažnyčios gyvenimą, o mes, sustiprinti Dievo žodžiu ir Eucharistija, Jį liudytume vilties stokojančiam pasauliui.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Negaliu pasigirti, kad esu uoli katalikė, tačiau kasdien mintimis, o kartais ir garsiai kalbuosi su Aukščiausiuoju. Kadangi puikiai žinau, ką darau gyvenime negerai, kokios yra mano nuodėmės, aš tiesiogiai Jam jas išpažįstu ir prašau atleidimo. Gal man taip tik atrodo, bet iš kai kurių įvykių ar aplinkybių pati sau darau išvadą, kad Jis už vieną ar kitą prasižengimą man atleidžia. Nors tai pajuntu toli gražu ne iš karto. Mano klausimas yra toks: ar malda, savo suvokiamu bendravimu su Aukščiausiuoju, savo nuodėmių, be jokių išimčių, Jam išpažinimu aš galiu gauti atleidimą? Ar man būtina dėl to eiti išpažinties pas kunigą?

Atsakymas: Kristus nuodėmių atleidimo teisę paliko savo mokiniams. Jis sakė: „Kam nuodėmes atleisite, bus atleista, kam sulaikysite, bus sulaikyta.“ Todėl Katalikų Bažnyčioje duodamas išrišimas tik po to, kai nuodėmės Dievui išpažįstamos per kunigą. Jeigu kažkoks kunigas būtų pasišaipęs iš girdėtų nuodėmių, tai neatleistų nuo nuodėmių išpažinimo pareigos. Išpažinties paslapties saugojimas Katalikų Bažnyčioje yra sankcionuotas didžiausiomis bausmėmis, todėl nereikia baimintis, kad toji paslaptis bus pažeista. Be to, jūs turite teisę pasirinkti nuodėmklausį, kuriuo pasitikėtumėte. O jei negalite pasitikėti jokiu kunigu, tuomet ieškokite priežasties savo tikėjime, kuris tikriausiai turi spragų. Jūsų samprotavimas apie tai, jog pajuntate, kada Dievas tiesiogiai atleidžia jums nuodėmes, neturi jokio teologinio pagrindo. Tarp kita ko, per išpažintį ne kunigas atleidžia nuodėmes, bet pats Dievas. Kunigas yra tik Jo įrankis.


  • Arkivyskupijos ganytojų velykinis sveikinimas
  • 2019 m. Velykų pamaldos
slider by WOWSlider.com v8.7