į pirmą puslapį

Pasauliečių bendrijos prie vienuolijų

 

 

 

BASŲJŲ KARMELITŲ PASAULIEČIŲ ORDINAS (OCDS)
Charizma bei misija Bažnyčioje yra ta pati, kaip ir teresiškojo Karmelio – basųjų karmelitų. Tikslas: evangelinio tobulumo siekimas pasaulyje, vadovaujantis teresiškojo Karmelio dvasingumu bei pagalba.
Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolynas Batniavos pšt.
4322 Kauno r.
Tel. (37) 56 77 40
El. p.

Sekretorius – br. Raimundas MEŠKAUSKAS OCDS,
el. p.
Bendruomenės Kauno arkivyskupijoje
  • Prie Kauno arkikatedros
 

LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO GYVENIMO BENDRUOMENĖ
Katalikų pasauliečių bendrija, besivadovaujanti šv. Ignaco Lojolos dvasingumu, pasaulinės Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narė. Lietuvoje – 24 vietinės bendruomenės.
Didžioji g. 34, Vilnius
E. p.
www.kgbendruomene.lt
www.facebook.com/

Bažnytinis asistentas – kun. Algis GUDAITIS SJ
Vietinės bendruomenės Kauno arkivyskupijoje
  • Kaune, prie Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios (Rotušės a. 7, 44280 Kaunas), veikia penkios vietinės bendruomenės.
 

LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS)
Pasauliečiai, gyvenantys pagal šv. Pranciškaus regulą ir principus.
Vilniaus g. 2A
97125 Kretinga
Mob. 8 682 18 060
E. p. {ofs.lietuvoje gmail.com}
www.ofs.lt

Nacionalinė ministrė – Virginija MICKUTĖ OFS
Nacionalinis viceministras –  diak. Nerijus ČAPAS OFM
Kauno regiono taryba
Papilio g. 9
44275 Kaunas
Tel. 8 628 523 84
El. p.

Regiono ministrė – Marijona SINKEVIČIENĖ OFS
Regiono dvasinis asistentas – kun. Antanas GRABNICKAS OFM
Regiono ugdymo magistrė – Vilija KARALIŪNAITĖ
Kauno regiono brolijos
  • Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija, kontaktinis asmuo – Vilija KARALIŪNAITĖ OFS, mob. 8 686 804 86.
  • Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolija, kontaktinis asmuo – Odeta ALIUKEVIČIŪTĖ OFS, mob. 8 617 353 81.
 

LIETUVOS PRANCIŠKONIŠKASIS JAUNIMAS (JauPra)
Tai jaunimo brolija pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Pranciškoniškasis jaunimas (JauPra) priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dalis.
Brolijos Kauno arkivyskupijoje
  • Kauno Šv. Jurgio brolija (Papilio g. 9, 44275 Kaunas), Lina Panceraitė, el. p.
  • Jonavos brolija (Vilniaus g. 11, 55189 Jonava), el. p.
 

MARIJONŲ TALKININKAI
Bažnytinė tikinčiųjų bendrija, veikianti visame pasaulyje prie Marijonų vienuolijų, vienijanti per milijoną trys šimtus tūkstančių pasauliečių. Marijonų vienuolijos bendradarbiai užsiima leidybine, liturgine, pastoracine, pamaldumo platinimo veikla.
Laisvės al. 101a
44291 Kaunas
El. p.

Administratorė – Laura BUCININKIENĖ, tel. +370 37 229 965; mob. 8 639 19 196
Maldos pagalbos tarnybos administratorė – Nijolė DIDVALIENĖ, tel. (37) 20 43 20, 20 02 58,
el. p.
 

ŠVENTO DAMIJONO MALDOS GRUPĖS
Tai 15–25 metų amžiaus jaunuoliai, trokštantys augti tikėjime ir maldoje Tiberiados bendruomenės dvasioje. Grupė kartą per savaitę susirenka kartu melstis, dalintis savo tikėjimu. Joje prisikėlęs Kristus ugdo savo sekėjus Šv. Pranciškaus pavyzdžiu.
Grupės Kauno arkivyskupijoje:
  • KAUNE, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (mažojoje), Aukštaičių g. 4, antradieniais 19.00 val. (Jonas Tamulis, tel. 8 644 842 82), el. p.
 

ŠVENTOSIOS MARIJOS IŠ NAZARETO, BAŽNYČIOS MOTINOS, KRIKŠČIONIŠKO GYVENIMO IR EVANGELIZACIJOS MOKYKLA
Judėjimas, padedantis ne tik geriau suprasti krikščionišką gyvenimą, bet ir tapti aktyviu jo skelbėju, taip formuojantis pasauliečius vadovus krikščioniškose bendruomenėse, grupėse ir parapijose. Judėjimas, 1997 m kilęs Ukrainoje, išplito kitose šalyse. 2010 m. mokykla įkurta Kaune. Ją organizuoja mažesnieji broliai kapucinai OFM Cap.
R. Kalantos g. 38
52492 Kaunas
mob. 8 679 861 10 (kun. Tomas Pilch OFM Cap.)
El. p.
 

Teofilių bendruomenė
Pradėjo burtis 2009 m. kaip maldos grupė prie seserų benediktinių vienuolyno Kaune. Maldos susitikimai vyksta kartą per savaitę (šiuo metu pirmadieniais), grupė atvira naujiems nariams. Maldos grupės pagrindu 2013 m. įkurta bendruomenė, kuri nori augti Dievo pažinimu, sakramentais ir artimo meile, gilinasi į Bažnyčios mokymą, stiprina krikščionių vienybę ir prisideda prie Bažnyčios misijos skelbti Evangeliją bei tarnauti artimui.
Vadovė –Diana RAILIENĖ, mob. +370 686 77 405,
Dvasinė palydėtoja – ses. Jokūba GEMA NORKEVIČIŪTĖ OSB, mob. +370 674 21 747,

 

 

Pasaulinė saleziečių bendradarbių asociacija bendruomenė
Kunigo Antano Skelčio saleziečių bendradarbių vietinis centras Lietuvoje
Marių g. 20B, 52247 Kaunas
Koordinatorė – Miglė Lipavičienė, mob. +370 685 74 311,
Delegatė – ses. LIucija GRYBAITĖ FMA, mob. +370 600 49 783 ,
 

Lietuvos dominikonų pasauliečių ŠV. Rožės Limietės brolija
Priorė – Juvida STANKEVIČIENĖ OP, tel. +370 600 41 939,
el. p.