į pirmą puslapį
Temos

Visuotinė malda Mišiose

Visuotinėje, arba tikinčiųjų, maldoje žmonės tam tikru būdu atsiliepia į Dievo žodį, kurį jie su tikėjimu priėmė, ir, vykdydami savosios Krikšto kunigystės pareigas, siunčia Dievui maldas už visų išganymą. Ši malda paprastai turėtų būti kiekvienose Mišiose su žmonėmis. Joje reikia melstis už šventąją Bažnyčią, už valstybių vadovus, už įvairių vargų ištiktuosius ir už visus žmones bei viso pasaulio gerovę. (RM3, 69)

Visuotines maldas Mišioms rengia Kauno arkikatedros ceremonijarijus kun. Artūras KAZLAUSKAS Obl. OSB.

2022–2023 liturginiai metai, A

 

 • XXIV EILINIS SEKMADIENIS A (2023-09-17) | doc | PDF
 • XXIII EILINIS SEKMADIENIS A (2023-09-10) | doc | PDF
 • XXII EILINIS SEKMADIENIS A (2023-09-03) | doc | PDF
 • Mokslo metų pradžiai (2023-09-01) | doc | PDF
 • XXI EILINIS SEKMADIENIS A (2023-08-27) | doc | PDF
 • XV EILINIS SEKMADIENIS A (2023-07-16) | doc | PDF
 • XIV EILINIS SEKMADIENIS A (2023-07-09) | doc | PDF
 • XIII EILINIS SEKMADIENIS A. Globėjų diena (2023-07-02) | doc | PDF
 • ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR PAULIAUS IŠKILMĖ (2023-06-29) | doc | PDF
 • XII EILINIS SEKMADIENIS A (2023-06-25) | doc | PDF
 • KAUNO ARKIVYSKUPIJOS GLOBĖJAS (2023-06-24) | docx | PDF
 • ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS (2023-06-24) | docx | PDF
 • XI EILINIS SEKMADIENIS A (2023-06-18) | doc
 •  

   

   

   

   

   

   

  KITI PARUOŠTUKAI

  Prakartėlės palaiminimas (PA, p. 310) | PDF

  APIE VISUOTINĖS MALDOS INTENCIJAS

  Visuotinės maldos intencijų eilė turėtų būti tokia:
  a) už Bažnyčios reikalus,
  b) už valstybių vadovus ir viso pasaulio gerovę,
  c) už visokių vargų ištiktuosius,
  d) už vietos bendruomenę.
  Tačiau specialiose pamaldose, kaip Sutvirtinimo, Santuokos, laidotuvių progomis, intencijų eilė gali būti labiau pritaikyta tam atvejui.

  RM3, 70

  BENDROSIOS VISUOTINĖS MALDOS

  Bendroji kankinių minėjimams I | doc | PDF

  Bendroji kankinių minėjimams II | doc | PDF