į pirmą puslapį
Temos

Ligonių sielovada Kauno arkivyskupijoje

Užduotį „Gydykite ligonius!“ (Mt 10, 8; plg. KBK § 1509) Bažnyčia gavo iš paties Viešpaties ir stengiasi ją atlikti savo malda bei artumu visiems, kurie serga ir kenčia, bei tiems, kurie jais rūpinasi.

Liga ir kančia, neatskiriami kiekvieno žmogaus palydovai, gali padėti jam naujai pažvelgti į savo gyvenimą ir santykį su Dievu. Neretai sirgdamas ir kentėdamas žmogus Dievą atranda, į Jį atsigręžia ar, būdamas nutolęs, prie Jo sugrįžta. Ligos sunkumai, kančios valandos, negalia, krikščionio išgyvenami kartu su Dievu, palaiko viltį, stiprina, įprasmina kentėjimus kaip maldą už save ir kitus.

Jėzus čia, žemėje, pagydė daugybę prie jo ėjusių ligonių, rodė meilės ir tarnavimo kenčiantiems pavyzdį, pats kentėjo ir savo kančia išgelbėjo nuo paties didžiausio blogio – nuodėmės, mokė, kaip per kančią žmogus gali būti išgydytas ir suvienytas su dangiškuoju Tėvu.

Ypatingą malonę krikščioniui ligoje teikia Ligonių patepimo sakramentas bei šv. Mišių malda.

Bažnyčios pagalba ligoje ir kančioje
  • AKTUALU PANDEMIJOS METU: DVASINĖ pagalba besigydantiems ligoninėse >>
  • Artimųjų kvietimu ligoniai lankomi namuose ir jiems teikiami sakramentai; kreiptis į savo parapijos kleboną.
  • Klebonas bei kiti kunigai rūpinasi ir savo parapijos gydymo bei slaugos įstaigose esančių ligonių ir personalo sielovada, reguliariai lankosi, pagal galimybes aukoja šv. Mišias, klauso išpažinčių, teikia Ligonių patepimą, atneša Švč. Sakramentą (kontaktus, šv. Mišių laiką gydymo ir slaugos įstaigose žr. žemiau).
  • Ligoniai, jų artimieji bei slaugytojai ypač laukiami Šiluvoje, kur nuo seno Švč. Mergelė Marija tituluojama Ligonių Sveikata ir jos užtarimo ypač meldžiama kasmet per Šilinių atlaidus juose skiriant specialią Sveikatos dieną bei paskutiniais mėnesių penktadieniais, kai švenčiamos Ligonių (Vilties) dienos  >>
  • Keliose arkivyskupijos bažnyčiose (Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo), Kauno Šv. arkangelo Myolo (Įgulos), Ruklos Šventosios Dvasios, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo) rengiamos Vidinio išgydymo pamaldos >>
  • Kiekvieno mėnesio 3-iąjį sekmadienį 10 val. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyksta šv. Mišios už onkologinėmis ligomis sergančius ligonius ir jų artimuosius, į kurias kviečia Kauno onkobendruomenės nariai. Po šv. Mišių vyksta susitikimas su kunigais ir seminaristais, užtarimo maldos, bendravimas.
  • Ypač malda ligoniai ir gydytojai, slaugytojai užtariami drauge su Visuotine Bažnyčia minint Lurdo Švč. Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną vasario 11-ąją. Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2022 metų Pasaulinei ligonių dienai „Meilės kelyje būti šalia kenčiančiųjų“ >>

 

Sielovada gydymo ir slaugos įstaigose

Ses. Gabrielė Aušra VASILIAUSKAITĖ OSB – apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus 2019 m. birželio mėn. skyrimu – Kauno arkivyskupijos klinikinės pastoracijos koordinatorė.

Kur kreiptis dėl Ligonių patepimo sakramento gydymo įstaigose?

Kauno mieste

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos

Eivenių g. 2
Šv. Luko koplyčia atidaryta kasdien nuo 10 iki 15.30 val.
Kunigas budi nuolat, tel. (37) 32 78 10, mob. 8 671 71 716

Kapelionai: mons. Artūras JAGELAVIČIUS (vyriausiasis), tel. (37) 22 81 30,

Pirmadieniais budi  kun. Domas PAULIKAS, mob. 80623 894 47
Antradieniais – kun. Sigitas JURKŠTAS, mob. 8 608 797 03
Trečiadieniais – kun. Nerijus PIPIRAS, mob. 8 621 822 77
Ketvirtadieniais – kun. Vytenis VAŠKELIS, mob. 8 682 413 44
Penktadieniais –  kun. Audrius MARTUSEVIČIUS, mob. 8 677 939 34 

Dvasinė asistentė – Svetlana Adler-Mikulėnienė, mob. 8 618 41 500

El. p.

 

Šv. Mišios koplyčioje:
sekmadieniais 16 val., šiokiadieniais 14.30 val., šeštadieniais – nėra.

 

 

LSMU Kauno ligoninė

Laisvės al.17
Šiluvos Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos koplyčia

Kapelionas Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Valdas PAURA OCD, mob. 8 677 309 97

Šv. Mišios koplyčioje šeštadieniais 14 val.

 
Josvainių g. 2 (buvusi Kauno II klinikinė ligoninė)

Aptarnauja Šv. Jono Pauliaus II parapijos (Šilainių I) kunigai, kleb. kun. Andrius ALMINAS, mob. 8 607 24 744,

Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos kunigai, kleb. kun. Žydrūnas Paulauskas, mob.  8 686 53 218. 

Šv. Mišios koplyčioje ketvirtadieniais 15 val.

 

 Hipodromo g. 13 (Aukštuosiuose Šančiuose)

Aptarnauja Šančių parapijos kunigai, kleb. kun. Audrius MIKITIUKAS, mob. 8 686 804 76, tel. (37) 34 04 79.

Šv. Mišios koplyčioje šeštadieniais 15.30 val.

Miško g. 27
Krikščioniškieji gimdymo namai, Šv. Juozapo koplyčia

Aptarnauja Karmelitų parapijos kunigai, kleb. kun. Valdas PAURA OCD, mob. 8 677 309 97

Šv. Mišios koplyčioje paskutinį mėnesio trečiadienį 12 val.

 

 VšĮ Kauno slaugos ligoninė

Armatūrininkų g. 4 (Petrašiūnuose)

Aptarnauja Petrašiūnų parapijos kunigai, kleb. kun. Valdemar MICHALOVSKI OFM Cap. tel. (37) 45 30 28. Dvasinė asistentė Lina Jakelė mob. 8 673 311 03.

Šv. Mišios koplyčioje antradieniais 10.30 val.

 

 

Kituose miestuose ir miesteliuose

VšĮ Kėdainių ligoninė
Budrio g. 5, Kėdainiai
Aptarnauja Šv. Jurgio parapijos kunigai, kleb. kun. Artūras STANEVIČIUS, mob. 8 616 78 575;
Šv. Juozapo parapijos kunigai, kleb. kun. Norbertas MARTINKUS, mob. 8 601 64444, tel. (347) 609 62.
Kunigas atvyksta arba laukia sutartu laiku.
Šv. Mišios vyksta kiekvieną ketvirtadienį skyriuose 14.30 val.

VšĮ Jonavos ligoninė
Žeimių g. 19, Jonava
Aptarnauja Šv. apašt. Jokūbo parapijos kunigai, kleb. kun. Virginijus BIRJOTAS, mob. 8 686 533 90.
Ligoniai lankomi trečiąjį mėnesio penktadienį.

VšĮ Jurbarko ligoninė
Vydūno g. 56, Jurbarkas
Aptarnauja Jurbarko parapijos kunigai, kleb. kun. Darius AUGLYS, mob. 8 685 864 78.
Šv. Mišios koplyčioje ketvirtadieniais 10.30 val.

VšĮ Raseinių ligoninė
Ligoninės g. 4, Raseiniai
Aptarnauja Raseinių parapijos kunigai, kleb. kun. Vytautas PAUKŠTIS, mob. 8 688 40 426.
Ligoniai lankomi kas antrą savaitę.

VšĮ Ukmergės ligoninė
Vytauto g. 105, Ukmergė
Kapelionas – kun. Šarūnas Petrauskas (Ukmergės Švč. Trejybės parapijos vikaras),
mob. 8 618 37 373 

Kunigas budi: prieš ir po šv. Mišių; kitu laiku – kviesti telefonu.
Šv. Mišios koplyčioje – antradieniais ir ketvirtadieniais 14 val.

VšĮ Vilkijos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė
Bažnyčios g. 27, Vilkija, Kauno r.
Aptarnauja Vilkijos parapijos kunigai, kleb. kun. Linas ŠIPAVIČIUS, mob. 8 693 326 00.  

 

Kas nors iš jūsų kenčia? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu.

LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTAS

Kam skiriamas šis sakramentas?

„Bažnyčia tiki ir išpažįsta, kad iš septynių sakramentų vienas yra išimtinai skirtas sustiprinti tiems, kuriuos vargina ligos. Tai Ligonių patepimas.“

Kas gali priimti?

Gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus mirties pavojui. Sakramentas gali būti pakartotas ligai paūmėjus. Tinka priimti prieš sunkią operaciją.

Kaip švenčiamas?

Tai ligonio kaktos bei rankų patepimas aliejumi, lydimas kunigo maldos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Kunigų ir tikinčiųjų pareiga

Kunigai skatinami aukoti šv. Mišias už ligonius, lankyti juos namuose, gydymo įstaigose. Tikintieji yra raginami padėti ligoniui krikščioniškai ištverti ligą ir laiku pakviesti kunigą.

LIGONIŲ SIELOVADOS GAIRĖS
 

ŠVENTOJO TĖVO ŽINIA

„Brangūs ligoniai, broliai ir seserys, jūsų liga ypatingu būdu įrašo jus tarp tų „vargstančių ir prislėgtųjų“, patraukiančių Jėzaus žvilgsnį ir širdį. Iš ten kyla šviesa jūsų tamsos momentais ir viltis jūsų paguodai. Jėzus jus kviečia ateiti pas jį: „Ateikite.“ Jame rasite jėgų įveikti kūno ir dvasios „naktyje“ kylančius nuogąstavimus bei klausimus. Kristus nedavė mums recepto, bet savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina mus nuo blogio priespaudos.

„Tokios būklės jums tikrai reikia vietos, kur galėtumėte atsigaivinti. Bažnyčia vis labiau ir geriau nori būti Gerojo Samariečio – Kristaus „užeigos namais“ (plg. Lk 10, 34), tai yra namais, kur galite rasti Jo malonę, pasireiškiančią šeimynišku artumu, priėmimu, pastiprinimu.“

Iš popiežiaus Pranciškaus žinios 29-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2021) >>