į pirmą puslapį
Temos

Ligonių sielovada Kauno arkivyskupijoje

Užduotį „Gydykite ligonius!“ (Mt 10, 8; plg. KBK § 1509) Bažnyčia gavo iš paties Viešpaties ir stengiasi ją atlikti savo malda bei artumu visiems, kurie serga ir kenčia, bei tiems, kurie jais rūpinasi.

Liga ir kančia, neatskiriami kiekvieno žmogaus palydovai, gali padėti jam naujai pažvelgti į savo gyvenimą ir santykį su Dievu. Neretai sirgdamas ir kentėdamas žmogus Dievą atranda, į Jį atsigręžia ar, būdamas nutolęs, prie Jo sugrįžta. Ligos sunkumai, kančios valandos, negalia, krikščionio išgyvenami kartu su Dievu, palaiko viltį, stiprina, įprasmina kentėjimus kaip maldą už save ir kitus.

Jėzus čia, žemėje, pagydė daugybę prie jo ėjusių ligonių, rodė meilės ir tarnavimo kenčiantiems pavyzdį, pats kentėjo ir savo kančia išgelbėjo nuo paties didžiausio blogio – nuodėmės, mokė, kaip per kančią žmogus gali būti išgydytas ir suvienytas su dangiškuoju Tėvu.

Ypatingą malonę krikščioniui ligoje teikia Ligonių patepimo sakramentas bei šv. Mišių malda.

Bažnyčios pagalba ligoje ir kančioje
  • Artimųjų kvietimu ligoniai lankomi namuose ir jiems teikiami sakramentai; kreiptis į savo parapijos kleboną.
  • klebonas bei kiti kunigai rūpinasi ir savo parapijos gydymo bei slaugos įstaigose esančių ligonių ir personalo sielovada, reguliariai lankosi, pagal galimybes aukoja šv. Mišias, klauso išpažinčių, teikia Ligonių patepimą, atneša Švč. Sakramentą (kontaktus, šv. Mišių laiką gydymo ir slaugos įstaigose žr. žemiau).
  • Ligoniai, jų artimieji bei slaugytojai ypač laukiami Šiluvoje, kur nuo seno Švč. Mergelė Marija tituluojama Ligonių Sveikata ir jos užtarimo ypač meldžiama kasmet per Šilinių atlaidus, taip pat kiekvieno mėnesio 13 d., o paskutiniais mėnesių penktadieniais švenčiama Ligonių diena >>
  • Keliose arkivyskupijos parapijose rengiamos Vidinio gydymo pamaldos >>
  • Ypač malda ligoniai ir gydytojai, slaugytojai užtariami drauge su Visuotine Bažnyčia minint Pasaulinę ligonių dieną vasario 11-ąją.

Ses. Gabrielė Aušra VASILIAUSKAITĖ OSB apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus skyrimu nuo 2019 m. birželio mėn. yra Kauno arkivyskupijos klinikinės pastoracijos koordinatorė.

Sielovada gydymo ir slaugos įstaigose

 

Kur kreiptis dėl Ligonių patepimo sakramento gydymo įstaigose?

Kauno mieste

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos

Eivenių g. 2
Šv. Luko koplyčia atidaryta kasdien nuo 10 iki 15.30 val.
Kunigas budi nuolat, tel. (37) 32 78 10, mob. 8 671 71 716

Kapelionai: mons. Artūras JAGELAVIČIUS (vyriausiasis), tel. (37) 22 81 30, kun. Sigitas JURKŠTAS, mob. 8 608 797 03, kun. Audrius MARTUSEVIČIUS, mob. 8 677 939 34, kun. Domas PAULIKAS, mob. 80623 894 47, kun. Nerijus PIPIRAS, mob. 8 621 822 77, kun. Vytenis VAŠKELIS, mob. 8 682 413 44,

Dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė, mob. 8 618 41 500

El. p.

 

Šv. Mišios koplyčioje:
sekmadieniais 16 val., šiokiadieniais 14.30 val., šeštadieniais – nėra.

 

 

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

Laisvės al.17
Šiluvos Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos koplyčia

Kapelionas Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Valdas PAURA OCD, mob. 8 677 309 97

Šv. Mišios koplyčioje šeštadieniais 14 val.

Josvainių g. 2 (buvusi Kauno II klinikinė ligoninė)

Aptarnauja Šv. Jono Pauliaus II parapijos kunigai, kleb. kun. Andrius ALMINAS, mob. 8 607 24 744.

Šv. Mišios koplyčioje ketvirtadieniais 17 val.

 

 

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

Hipodromo g. 13 (Aukštuosiuose Šančiuose)

Aptarnauja Šančių parapijos kunigai, kleb. kun. Audrius MIKITIUKAS, mob. 8 686 804 76, tel. (37) 34 04 79.

Šv. Mišios koplyčioje šeštadieniais 15.30 val.

Miško g. 27
Krikščioniškieji gimdymo namai, Šv. Juozapo koplyčia

Aptarnauja Karmelitų parapijos kunigai, kleb. kun. Valdas PAURA OCD, mob. 8 677 309 97

Šv. Mišios koplyčioje paskutinį mėnesio trečiadienį 12 val.

 

 

 

 

VšĮ Kauno slaugos ligoninė

Armatūrininkų g. 4 (Petrašiūnuose)

Aptarnauja Petrašiūnų parapijos kunigai, kleb. kun. Valdemar MICHALOVSKI OFM Cap. tel. )37) 45 30 28.

Šv. Mišios koplyčioje antradieniais 10.30 val.

 

 

Kituose miestuose ir miesteliuose

VšĮ Kėdainių ligoninė
Budrio g. 5, Kėdainiai
Aptarnauja Šv. Jurgio parapijos kunigai, kleb. kun. Artūras STANEVIČIUS, mob. 8 616 78 575;
Šv. Juozapo parapijos kunigai, kleb. kun. Norbertas MARTINKUS, mob. 8 601 64444, tel. (347) 609 62.
Kunigas atvyksta arba laukia sutartu laiku.
Šv. Mišios vyksta kiekvieną ketvirtadienį skyriuose 14.30 val.

VšĮ Jonavos ligoninė
Žeimių g. 19, Jonava
Aptarnauja Šv. apašt. Jokūbo parapijos kunigai, kleb. kun. Virginijus BIRJOTAS, mob. 8 686 533 90.
Ligoniai lankomi trečiąjį mėnesio penktadienį.

VšĮ Jurbarko ligoninė
Vydūno g. 56, Jurbarkas
Aptarnauja Jurbarko parapijos kunigai, kleb. kun. Darius AUGLYS, mob. 8 685 864 78.
Šv. Mišios koplyčioje ketvirtadieniais 10.30 val.

VšĮ Raseinių ligoninė
Ligoninės g. 4, Raseiniai
Aptarnauja Raseinių parapijos kunigai, kleb. kun. Vytautas PAUKŠTIS, mob. 8 688 40 426.
Ligoniai lankomi kas antrą savaitę.

VšĮ Ukmergės ligoninė
Vytauto g. 105, Ukmergė
Kapelionas – kun. Rimantas LANIAUSKAS (Pašilės parapijos klebonas),
mob. 8 675 42 480, el. p.
Kunigas budi: prieš ir po šv. Mišių; kitu laiku – kviesti telefonu.
Šv. Mišios koplyčioje – antradieniais ir ketvirtadieniais 14 val.

VšĮ Vilkijos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė
Bažnyčios g. 27, Vilkija, Kauno r.
Aptarnauja Vilkijos parapijos kunigai, kleb. kun. Linas ŠIPAVIČIUS, mob. 8 693 326 00.  
Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista.

Jokūbo laiškas 5, 14–15

LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTAS

Kam skiriamas šis sakramentas?

„Bažnyčia tiki ir išpažįsta, kad iš septynių sakramentų vienas yra išimtinai skirtas sustiprinti tiems, kuriuos vargina ligos. Tai Ligonių patepimas.“

Kas gali priimti?

Gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus mirties pavojui. Sakramentas gali būti pakartotas ligai paūmėjus. Tinka priimti prieš sunkią operaciją.

Kaip švenčiamas?

Tai ligonio kaktos bei rankų patepimas aliejumi, lydimas kunigo maldos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Kunigų ir tikinčiųjų pareiga

Kunigai skatinami aukoti šv. Mišias už ligonius, lankyti juos namuose, gydymo įstaigose. Tikintieji yra raginami padėti ligoniui krikščioniškai ištverti ligą ir laiku pakviesti kunigą.

LIGONIŲ SIELOVADOS GAIRĖS